Column

Heading

Column

Wake-up call

In het zakelijke onroerend goed is het besef lange tijd grotendeels afwezig geweest. Toch is voor eigenaren, investeerders en andere belanghebbende partijen het moment aangebroken om zich te verdiepen in verduurzaming. Enerzijds zal dat direct te maken hebben met die sterk gestegen brandstofprijzen. Anderzijds legt de overheid de zakelijke vastgoedmarkt een ultimatum op: per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland minimaal van het energielabel C zijn voorzien. Zo niet dan kan de eigenaar zijn kostbare vastgoed niet meer gebruiken. Uit cijfers die eind vorig jaar werden gepresenteerd bleken 20.000 kantoren met in totaal 15 miljoen m2 vloeroppervlak nog niet te voldoen. Volgens onderzoek blijkt dat een kwart van de kantoorvoorraad nog een slag moet maken. Wellicht dat er nog vastgoedondernemers zijn die van mening zijn dat het niet zo’n vaart zal lopen, maar het is niet te verwachten dat de overheid in deze flexibel zal zijn.

Onze eigen zakelijke vastgoedexperts bespeuren duidelijk een groeiende belangstelling van de kant van de exploitanten, eigenaren en investeerders om over dat C-label na te denken. Hoewel, nadenken alleen is niet genoeg. Er zullen immers, uitzonderingen daargelaten, bouwtechnische maatregelen moeten worden getroffen. Vooral zal het accent dan liggen op de oudere, kleinere kantoren tot 1.000 m2.

Met het verduurzamen van panden heeft Thoma Post ervaring. In de particuliere woningmarkt introduceerden wij GavoorA; een concept waarmee wij eigenaren of kopers van een woning adviseren over een betere energieprestatie en duurzaamheid.

In de zakelijke onroerend goed markt willen wij pandeigenaren, gebruikers en andere partijen ook adviseren welke route genomen moet worden. Dat doen wij niet alleen, maar samen met gespecialiseerde partijen waarmee wij u graag in contact brengen. Experts die weten wat gevraagd wordt, welke maatregelen genomen kunnen worden en op diverse terreinen adviseren. Samen met onze eigen zakelijke vastgoedspecialisten kunnen uw wensen en eisen ten aanzien van een duurzaam kantoor of bedrijfspand worden geïnventariseerd en gerealiseerd. Maatregelen die uiteindelijk een bijdrage zullen leveren aan een beter rendement.

Wilt u meer weten over onze visie en aanpak of heeft u vragen, neem contact met ons op voor een duurzame relatie.