Column

Heading

Column

Gaat de lagere rente onze nieuwe regering helpen?

De huidige forse inkomensstijging en die van het afgelopen jaar zorgen voor meer bestedingsruimte waardoor de vraag naar woningen weer groter wordt. Ook zijn de huizenprijzen weer flink aan het stijgen. De mensen kunnen door hun hogere inkomen in combinatie met de dalende rente immers weer meer lenen maar we lopen natuurlijk wel weer tegen het gevaar aan dat de markt gaat opdrogen. Senioren zijn de nieuwe scheefwoners: zij willen vaak wel kleiner gaan wonen maar het aanbod naar nieuwe kleine woningen is minimaal. Dat remt de doorstroming.

We hebben weer veel nieuwe hypotheekaanvragen en de agenda’s van onze woonmakelaars zitten tjokvol. We zien ook dat er weer steeds vaker wordt overboden. De inkomens zijn 10-15 procent gestegen en de rente van 3,5 procent is historisch gezien nog steeds laag te noemen. We hebben het dus druk en dat is een goed teken. De keerzijde is dat het voor starters op de woningmarkt weer moeilijk wordt. De nieuwbouwmarkt moet goed op gang komen om het tekort aan woningen te verlagen. De vraag is nu wat de overheid gaat doen om woningbouw voor projectontwikkelaars en investeerders weer interessant te maken. Nieuwbouw is nu te duur in relatie tot de opbrengst van het bestaande huis. Er is een disbalans ontstaan in de betaalbaarheid van een nieuwe woning.

Het is daarom noodzakelijk dat de overheid maatregelen gaat nemen om de woningbouw vlot te trekken. Vergunningen moeten soepeler en sneller worden verstrekt, de bestaande rigide en betuttelende regels remmen de vrije sector. De huidige maatregelen voor beleggers zorgen ervoor dat beleggerswoningen massaal worden verkocht en dus niet meer beschikbaar zijn in de vrije huur. De normen voor nieuwbouw met een percentage sociale woningbouw (ook op locaties die daarvoor totaal niet geschikt zijn) zorgen eveneens voor een remmende werking. Ik wens de nieuwe regering dan ook veel wijsheid om een betere match te bewerkstelligen. Daarvoor is het nodig te luisteren naar de markt om vraag en aanbod passend te krijgen. Kortom, de bal ligt bij de overheid: de nieuwbouw moet weer op gang gebracht worden!