Column

Heading

Column

Fotonica

Kinderschoenen

Deze technologie staat nog in de kinderschoenen maar kent een veelbelovende toekomst. Deze kinderschoenen vinden dan ook steeds vastere grond onder haar voeten. We kennen al glasvezel en metaalbewerkingen op basis van lasers. De semiconductor industrie ontwikkelt ook steeds snellere chips omdat kunstmatige intelligentie en zelfrijdende auto’s steeds meer rekenkracht vragen met zo weinig mogelijk energiegebruik. Op een gegeven moment wordt er echter een grens bereikt wat elektronen kunnen bewerkstelligen. Daarom wordt er veel research gedaan naar toepassingen op basis van fotonen. De nieuwste chipproductie-machines van ASML kennen al veel technologie op basis van fotonica.

Universiteiten

In Nederland vindt er op de technische universiteiten veel onderzoek plaats naar de nieuwste technologieën voor de chipmachines en de semiconductors. Door ASML kent Nederland een goed ecosysteem van bedrijven en instituten die ons wereldwijd sterk maken in deze sector. We lopen hierin voorop. Maar dit kunnen we niet alleen. ASML is sterk afhankelijk van de kennis en kunde van andere bedrijven
en instituten. Onder andere van fotonicatechnologie die ontwikkelt is door partijen in de Duitse deelstaten Thüringen en Saksen. De universiteiten van Jena en Dresden zijn belangrijke instituten in deze materie. ASML kent enkele belangrijke toeleveranciers uit deze regio.

Belegging

Ik zou dan ook een lans willen breken dat er naar deze Duitse deelstaten wordt gekeken. Vanuit het bedrijfsleven gebeurt dat al in toenemende mate. Om een nog beter ecosyteem te bewerkstelligen en om sterk te blijven in deze sector, zullen we nu hierin moeten investeren en samenwerken op allerlei niveaus. Overal in de wereld en ook in Europa schieten nieuwe semiconductor fabrieken uit de grond. Laten we er voor zorgen dat we een sterke positie behouden in het ecosysteem van de nieuwste technologieën die op middellange termijn gemeengoed zullen zijn. Dan zal ASML ook een lichtpuntje blijven in een aandelenportefeuille.