Adverteren

Ondernemers hebben in TwenteVisie meerdere mogelijkheden om hun mediacampagne vorm te geven, zowel in de gedrukte versie als op deze website. De thema’s in elke gedrukte uitgave bieden voor adverteerders effectieve proposities. Neem voor alle mogelijkheden contact met ons op en vraag naar de mediakit met alle exposure-mogelijkheden.

Ondertitel

Mediaplatform voor ondernemend  Twente

Uitgever
Van Deinse Media b.v.
Postbus 40194, 7504 RD Enschede
info@vandeinsemedia.nl
www.vandeinsemedia.nl

Advertentie acquisitie
Tel: 053 - 478 2071
info@vandeinsemedia.nl

Administratie
Gasfabriekstraat 67, 7541 WD Enschede
Tel: 053 - 478 2071
info@vandeinsemedia.nl

Oplage: 6000 exemplaren
Verschijning: 5 x per jaar
Bladspiegel: 210 x 297 mm
Drukprocedé: vellen offset
Papiersoort omslag: 250 grams houtvrij Silk MC
Papiersoort binnenwerk: 115 grams houtvrij Silk MC
Resolutie : 300 dpi

Mediakit
Wilt uw meer weten wat mogelijk is met het vernieuwde TwenteVisie platform, zowel online als in de gedrukt uitgave? Vraag dan naar de uitgebreide mediakit, waarin alle exposure mogelijkheden staan vermeld.