Column

Heading

Column

‘Great things never come from comfortzones’

2018-2020 Start van Ondernemend Twente

Als voorzitter van het IKT-stichtingsbestuur nam ik vanaf dag één deel aan Twente Board, toentertijd adviserend naar Twente maar nog niet geformaliseerd door de drie Twentse O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid = 14 Twentse gemeenten). De eerste Regio Deal was binnen en een officiële Triple Helix werd gevormd. Ons was als boardleden duidelijk dat de Twentse ‘ondernemersclubjes’ zich beter moesten verenigen als we serieus wilden meebesturen. De Twentse netwerkorganisaties lieten van zich horen, maar één gezamenlijke strategische lijn was ver te zoeken. Dit vormde de basis van Stichting Ondernemend Twente. Een officieel vehikel om als ondernemers mee te denken over onze omgeving en toekomst op Twentse schaal. Ruim de grote meerderheid, maar liefst 15 netwerken, deed en doet mee. Zo ook IKT.

2020-2022 De Corona-periode

Voordat dit goed van de grond kwam, belandden we in de corona-periode. Onze directeur destijds, Annerie Bemthuis, was een van de eersten die geveld werd door dit virus. Als IKT gingen we een uitdagende periode in. Wat is verbinden als elkaar ontmoeten niet meer kan? We besloten om kleinschalig IKT 2.0 te bespreken met stakeholders. Dat betekende minder ‘borrelen’ en meer tijd voor de diepere verbinding door van elkaar te leren, elkaar te versterken… én te digitaliseren. Na het mooie drive-thru afscheid van Annerie vonden we in Rianne Doeschot onze nieuwe, jonge directeur wie deze inzichten mocht gaan vormgeven tot het hedendaagse IKT.

2022-2024 IKT & Ondernemend Twente 2.0

Na corona bouwden we door aan IKT en Ondernemend Twente. De uitdaging zat in het behouden van de goede tradities (comfortzone) én tegelijkertijd vernieuwen. Want wanneer doe je het goed? Het betrekken van ondernemers bij in hun ogen ‘bestuurlijke en langdurige bureaucratische processen’ (zeker géén comfortzone) was uitdagend. Met elkaar resultaat boeken kost dan tijd. Toch geloof ik heilig in de noodzaak om aan de voorkant de Twentse ondernemers te betrekken en hun strategie mee te nemen in regionale doorontwikkeling. Beste ondernemers, het zit misschien niet in onze comfortzone, maar ik nodig jullie ook na mijn vertrek van harte uit mee te denken én te doen met IKT en Ondernemend Twente voor ‘great things’ in Twente!