Column

Heading

Column

Werkgeluk draait ook om prestaties en succes

Deze spreuk ontrafelt het misverstand dat werkgeluk vooral te vinden is in gezellige personeelsfeestjes, borrels en oppervlakkige vriendelijkheid, waarbij vrijblijvendheid de norm lijkt. In zo'n cultuur, waar alles lijkt te kunnen zonder een duidelijke focus, dreigt de organisatie als een stuurloos schip te worden. Op termijn zal dit resulteren in een gebrek aan prestaties en verminderd werkgeluk. Werkgeluk kan namelijk niet los gezien worden van prestaties; het is de beloning voor inzet, trots en voldoening die voortkomen uit het behalen van doelen. Duidelijke doelen en plannen zijn essentieel voor prestaties. Zonder helderheid wordt het werkgeluk vrijblijvend en afnemend. Hetzelfde geldt voor onduidelijke structuren, waarbij verantwoordelijkheden vaag zijn en beslissingsbevoegdheden onduidelijk. Deze onzekerheid ondermijnt het werkgeluk.

Werkgeluk gaat verder dan vriendelijkheid; het draait ook om prestaties en het bereiken van iets waardevols. In een cultuur waar ruimte is voor avontuur, eigen initiatief en verantwoordelijkheid, gedijt werkgeluk. Veiligheid, waardering en respect vormen de basis voor het mogen maken van fouten, wat cruciaal is voor groei. Een positieve, ambitieuze cultuur met heldere structuren maakt werkgeluk en presteren mogelijk. Dit heb ik als ondernemer bij Yalp persoonlijk ervaren. Met pittige doelen, hoge inzet en gedrevenheid hebben we prachtige prestaties neergezet, avonturen beleefd en veel werkgeluk ervaren.

Dit werkgeluk gun ik iedereen, en daarom koester ik mijn passie voor coaching, training en lezingen na Yalp. Hierin deel ik mijn ervaringen om ondernemers, directeuren en leidinggevenden te inspireren tot mooiere prestaties en een verhoogd werkgeluk.