Column

Heading

Column

Tussen de oren en in de muren

Veel kantoren en bedrijfspanden worden steeds lastiger te verhuren en te verkopen. Dat is geen bedreiging maar juist  een kans. Wie namelijk inzoomt op de kern van die ontwikkeling kan constateren dat er nog altijd veel -wellicht  teveel-objecten zijn die niet of onvoldoende zijn aangepast  aan de nieuwe situatie waarin de transitie naar duurzaamheid  belangrijker wordt dan ooit. De overstap naar een gasloos  tijdperk, naar alternatieve energiebronnen als zon en wind  en tal van isolerende maatregelen is onontkoombaar. Die  urgentie werd een decennium geleden nog niet zo gevoeld,  maar is nu actueler dan ooit.

Niet alle vastgoedeigenaren zullen qua verduurzaming voorop  lopen. Als een object nog goed in de markt ligt en het  rendement naar tevredenheid lijkt er geen aanleiding om de  spouwmuren te isoleren. Met de nadruk op lijkt, want de  houdbaarheidsdatum kan snel dichterbij komen. Niettemin  zijn er veel eigenaren en eindgebruikers die wél de keuze  maken voor een duurzame aanpak en niet alleen omdat de  investeringen uiteindelijkrendement opleveren. Een optimaal  binnen klimaat wordt steeds belangrijker omdat medewerkers een comfortabele en plezierige werkplek vragen. In de  corona-periode had dat geen prioriteit: mensen werkten veel  vanuit hun huis. Nu ontstaat de tendens om medewerkers  weer vaker op het bedrijf te zien. Bovendien ontstaan bij de  koffiemachine vaak de beste oplossingen en ideeën.  

Ook daarom is de overstap naar een duurzaam en prettig  binnenklimaatwaar medewerkers plezierig werken belangrijk. Bovendien heeft het in algemene zin een positief effect op  de marktwaarde van het vastgoed. Er staat een in meerdere  opzichten duurzaam en modern vastgoedobject dat  toekomstproof  is. Niet alleen gunstig voor de marktwaarde  en een betere financiering, maar tevens draagt het bij aan  een groen en dus positief imago; zowel voor de eigenaar als de eindgebruikers. Dergelijke elementen gaan in de  toekomst meer en meer gelden.

De bedrijfsmakelaars en experts van Thoma Post Makelaars  schetsen voor kopers, beleggers en gebruikers de  mogelijkheden. Als er nog geen duidelijke plannen en  De markt voor bedrijfsonroerendgoed is in het afgelopen jaar gekanteld. Voor een deel is dat te danken  aan de hogere energietarieven en gestegen kosten. Huurders worden geconfronteerd met indexeringen  van tien procent of meer. Zoiets veroorzaakt natuurlijk veel onrust in de zakelijke vastgoedmarkt.  Echter, die onrust zit tussen de oren terwijl het feitelijk in de muren zit. Of beter: niet in de muren.  maatregelenzijn, bijvoorbeeld om label C te verkrijgen, nemen wij graag het voortouw. Rendement versus investering, waar liggen de beste kansen om adequaat te  verduurzamen en hoe ontwikkelt de markt voor vitaal  zakelijkvastgoed zich; het zijn thema’s waarover onze bedrijfsmakelaars het gesprek graag met u aangaan.

De conclusie is helder: de komende jaren vormt verduurzaming van bedrijfsonroerendgoed een belangrijk thema.  Nu de gasprijsweer daalt lijkt het belang minder, maar hoe de energietarieven zich in de nabije toekomst ontwikkelen, blijft onzeker.