Column

Heading

Column

Magnificent 7

Vanuit Nederlands perspectief zouden we nummer 8 ook kunnen toevoegen, namelijk ASML. De gecombineerde marktwaarde van deze zeven bedrijven is dit jaar met 60 procent gestegen tot een slordige USD 11 Biljoen. Dat is drie keer de economie van Duitsland. Dit jaar (year to date) is het lastig om een bovengemiddeld rendement te hebben behaald zonder een aantal van deze bedrijven in een portefeuille te hebben.

Kunstmatige intelligentie
De genoemde aandelen hebben allen een raakvlak met kunstmatige intelligentie. De groei van deze technologie is onmiskenbaar aanwezig en zal op vele vlakken efficiency en nieuwe ontwikkelingen voortbrengen. Waar AI al bij borst onderzoek betrokken wordt, levert dit meer correcte diagnoses op. Zo zullen bijvoorbeeld ook callcenters een andere functie krijgen of wellicht geheel verdwijnen omdat een AI-systeem dit kan overnemen.

Ethiek
De keerzijde is de ethische kwestie van deze technologie. De Unesco heeft vorig jaar al aanbevelingen gedaan waarmee ingegaan wordt op deze morele kwesties. Een bekende is de toeslagenaffaire die liet zien dat de inzet van algoritmes bestaande vooroordelen kan versterken, met alle gevolgen van dien. Kortom de menselijke maat dient ook gewaarborgd te worden. Daarnaast krijgen we ook te maken met fraude. Wat is nog echt en authentiek en wat is nepen gemanipuleerd. Deze aspecten vergen nog grote maatschappelijke uitdagingen.

Belegging
Als we ons voor nu even beperken tot het financiële aspect dan is het overduidelijk dat kunstmatige intelligentie een belangrijke rol speelt bij allerlei innovaties. Jensen Huang, CEO van Nvidia, heeft veel goede visies hierover geuit. Deze innovaties zullen zeker met de nodige hobbels gepaard gaan, maar de richting is eenduidig. Kunstmatige intelligentie is al niet meer weg te denken uit onze maatschappij en de functie ervan zal alleen maar toenemen. Doe er uw voordeel mee richting uw beleggingsbeslissingen en wellicht neemt een AI-systeem met een Warren Buffett achtige intelligentie toekomstig uw beslissingen over. Het bedrijf van deze “Warren Buffett-AI” toepassing zou dan niet misstaan in een portefeuille.