Column

Heading

Column

Investeren in tijden van inflatie en rentestijgingen

Een ander effect is dat mensen nauwelijks nog ervaring hebben met inflatie. Door het uitblijven ervan in de laatste decennia, weten we nu niet goed hoe we ermee om moeten gaan. Bovendien wordt inflatie met betrekking tot vastgoed in deze tijd vooral geïnterpreteerd als geldontwaarding; dan is het beter om geld te hebben in vastgoed, dan wel te investeren in stenen.

Ook nu is de uitdaging om het vermogen te behouden en te laten groeien. Maar de inflatie maakt het niet eenvoudig. Bij een hogere rente is het lenen van geld immers duurder. Inflatie en stijgende rentes zorgen ervoor dat beleggers terughoudender worden, maar gelukkig zorgt inflatie niet enkel voor negatieve effecten. Een stijging van consumentenprijzen zorgt ook voor een hogere huurprijs. Daarnaast moet wel rekening worden gehouden met het feit dat een hogere rente het financieren van vastgoed duurder maakt, met als gevolg een negatief effect op inkomsten uit vastgoed. Afgelopen september steeg de inflatie tot maar liefst 14,5 procent, iets wat we in al die jaren nog niet eerder hebben meegemaakt. In de huurovereenkomsten is standaard opgenomen dat de huurprijs jaarlijks kan worden aangepast naar gelang eventuele inflatie. Investeren in vastgoed heeft als voordeel langjarige en stabiele huurcontracten, die door de indexatie zijn beschermd tegen de inflatie.

De conclusie is dat door inflatie de waarde van geld afneemt en dat kan leiden tot vermogensverlies. Beleggers die de keuze hebben gemaakt om in stenen te investeren, weten dat vastgoed een ‘harde’ asset is en minder gevoelig voor schommelingen. Vastgoed is dus nog altijd een veilige haven, ondanks verhoogde rentes en weinig mogelijkheden voor hefboomeffecten. Weliswaar stagneert de huidige markt, maar ik ben ervan overtuigd dat net als alle voorgaande jaren, het nog altijd de meest waardevaste investering is.