Column

Heading

Column

In opperste staat van…

Europa is verantwoordelijk voor acht procent van de wereldwijde CO2 uitstoot en Nederland is slechts verantwoordelijk voor 0,4 procent van alle CO2 uitstoot… nul komma nul vier procent!! Waar hebben we het toch over? En dan zijn het vooral de zware industrieën, want ik weet niet hoeveel de boeren uitmaken van deze 0,4 procent maar het is in elk geval verwaarloosbaar klein. In China is net een kolen-centrale geopend die per dag (!) meer CO2 uitstoot dan wij als heel Nederland in een heel jaar!

Belangrijkere zaken
Lieve mensen, word alsjeblieft eens een keer wakker en laten we ophouden over deze flauwekul. Het sop is de kool niet waard. Laten we gewoon ons heerlijke biefstukje blijven eten. Laten we echt belangrijke zaken oppakken. Geef alle g etroffen bewoners in Groningen een nieuwe woning in een veilig gebied. Daarna al die bouwvallen slopen én de gaskraan in Groningen kan weer open. We doen dan Poetin de groeten met z’n gas. Bovendien is gas één van de schoonst denkbare brandstoffen. Het zit bij ons in de grond en onze lieve Heer heeft dat niet voor niets aan ons toebedeeld.

Onsterfelijk
Waar wij als land wel trots op kunnen zijn is Johan Cruijff. Deze week heb ik daarom volop genoten van de prachtige documentaire over Cruijff. ‘De verlosser’ zou 75 jaar zijn geworden. Eén van zijn quotes was: “In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk”, en dat is ie, hij leeft maar voort en terecht. Laten wij ons nou niet onsterfelijk belachelijk maken in de CO2 discussie, maar ons als land met belangrijkere dingen bezighouden. Ik wist niet welk woord ik moest invullen bij mijn eerste regel. ‘Paraatheid’ lijkt me met stip het beste in deze vreselijke oorlogstijd maar in dit bekrompen landje kun je alleen maar ‘opwinding’ invullen.