Column

Heading

Column

Banken slaan door met anti-witwasregels

Sinds de boetes slaan de banken volledig door in de naleving van de Wwft, waarbij het klantbelang ver te zoeken is. Daarbij proberen de banken een groot deel van hun eigen verplichtingen af te schuiven op hun klanten en/of gaan ze zelfs te snel over tot beëindiging van de bancaire relatie en opname in een fraudelijst. Zodoende worden veel MKBondernemers gedupeerd. Zij worden belast met zeer uitvoerige vragenlijsten, die veel tijd en/of (externe) kosten met zich mee brengen. In het ergste geval wordt de relatie zomaar beëindigd of wordt daarmee gedreigd.

Dit speelt met name in bepaalde branches waar nog wel eens contante transacties plaatsvinden of bij ondernemers die in bepaalde jurisdicties actief zijn. De Wwft heeft een risico gebaseerde benadering, echter banken trachten thans veelal alle risico’s en zelfs het gebruik van contant geld volledig uit te bannen. Dat gaat veel te ver, dat is ook helemaal niet het doel van de wet en dat is zeker niet in het belang van de klanten. Zodoende is sprake van schending van de zorgplicht.

Onder druk van de politiek zijn de banken het Convenant Contant Geld aangegaan waaronder ze ervoor moeten zorgen dat contant geld goed beschikbaar en bruikbaar blijft. Desondanks gaan banken in de praktijk gewoon door met het beperken van contant geld, waarbij ondernemers soms bizarre limieten opgelegd worden. Ook dat is in strijd met de zorgplicht en onrechtmatig.

Mocht u als ondernemer of in privé geconfronteerd worden met dergelijke vragenlijsten van de bank of met (dreiging van) opzegging van de relatie, dan is juridische bijstand daarin van groot belang. Met name omdat de consequenties zeer verstrekkend kunnen zijn en zelfs kunnen leiden tot maatschappelijke/economische uitsluiting.