Column

Heading

Column

Auto en belastingen

Elektrische auto en bijtelling

Met weemoed denken wij terug aan het verleden toen de bijtelling nog 4% bedroeg. Op dit moment is de bijtelling 16% (tot € 30.000) en over het meerdere is het reguliere tarief van 22% van toepassing. Vanaf 2025/2026 wordt de bijtelling voor benzine en elektrische auto’s gelijkgetrokken en is er ook motorrijtuigenbelasting verschuldigd.

 

Fiscaalvoordelig auto rijden

Er zijn meerdere manieren om de bijtelling van 22% (over de cataloguswaarde) te beperken en/ of uw autokosten te verlagen:
1. minder dan 500 privékilometers per jaar. Dit is de meest eenvoudige en bekendste (en lastigste) route;
2. meerdere auto’s: op grond van een redelijke wetstoepassing kunt u – met schriftelijke toestemming van de Belastingdienst – de bijtelling bij meerdere auto’s van de zaak beperken tot één auto. Hierbij wordt wel gekeken naar uw gezinssamenstelling (aantal rijbewijzen);
3. buitenlands kenteken: voor mensen die in Nederland wonen en in het buitenland werken bestaan er specifieke vrijstellingen voor de BPM en de motorrijtuigenbelasting:(i) de werknemersvrijstelling en (ii) de werkgeversvrijstelling;
4. €300-regeling bij bestelbussen. Als de bestelbus ‘doorgaand afwisselend’ wordt gebruikt door meerdere werknemers hoeft geen bijtelling op werknemers niveauplaats te vinden voor het privégebruik. De werkgever kan dit ‘afkopen’ door een bedrag van € 300 mee te nemen in de eindheffing. De belasting komt in dat geval dus voor rekening van de werkgever. Het doorlopend afwisselend gebruik is daarbij wel een belangrijk criterium. De werkgever moet dit gebruik aannemelijk maken. Als de auto feitelijk steeds door dezelfde werknemer wordt gebruikt en af en toerijden er ook collega’s in, zal van het afwisselend zakelijk gebruik geen sprake zijn;
5. geenbijtelling bij ziekte of vakantie: bijtelling kan tijdens ziekte of vakantie worden voorkomen door de auto – met schriftelijke overeenkomst en inleveren autosleutel – bij uw werkgever te stallen;
6. Young timer regeling: bijtelling bij een auto ouder dan 15 jaar is over de werkelijke waarde (dagwaarde). De bijtelling bedraagt dan wel 35% (in plaats van 22%);
7. auto ouder dan 2 jaar via dividenduitkering overbrengen vanuit uw bedrijf naar privé. Besparing afhankelijk van de feiten (eenvoudig rekenmodel) waarbij de heffing van BTW wordt voorkomen.

Vragen? Neem gerust contact op met één van onze fiscalisten.

 

Mr. M.J. (Marco) Bik
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
T.053-432 72 00
m.bik@jongbloed.tv

www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl