Vroegere vliegbasis Twenthe tegenwoordig centrum van innovatie, creativiteit en natuur

Technology Base blijkt ideale proeftuin

Vroegere vliegbasis Twenthe tegenwoordig centrum van innovatie, creativiteit en natuur

Technology Base blijkt ideale proeftuin

We hebben de vliegbasis nog te danken aan de Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog het kleine veld ontwikkelde tot een serieuze vliegbasis met barakken en officierswoningen. De Nederlandse luchtmacht nam het terrein na de oorlog in gebruik, liet de Duitse bebouwing staan en bouwde hangars en shelters voor F16’s. Het is nooit echt gelukt serieuze burgerluchtvaart op te tuigen. Wel is er een paar jaar een luchtlijn met Amsterdam geweest en naar Parijs werd regelmatig gevlogen op verzoek van het Hengelose bedrijf Signaal (nu Thales) dat een Frans moederbedrijf heeft. Daarnaast waren er vooral in de zomer vakantievluchten. Met de luchtvracht en lesvliegtuigen leek het echt wat te worden in Twente. En dat de militairen de burgerlucht omarmden bleek wel toen de start- en landingsbaan verlengd werd tot bijna drie kilometer (één van de langste van Nederland). Niet echt nodig voor de F16’s, maar daardoor kunnen vrijwel alle vliegtuigen naar Twente komen.

Exploitatie van burgerluchtvaart alleen was bijkans onmogelijk in Twente, de militairen omarmden ook uit eigenbelang de burgerluchtvaart. Het mocht uiteindelijk niet baten, op 1 december 2005 vloog de laatste F16 weg uit Twente.

Woonparken

De plannen om van de vroegere vliegbasis een mooie plek voor natuur, evenementen en bedrijven te maken werden vanaf 2020 voortgezet met de komst van Jan Schuring die eerder bij een aantal ministeries en de provincie Overijssel projecten tot een goed einde had gebracht. Op het terrein zijn drie fraaie woonparken ontwikkeld met veel aandacht voor natuur. Aan de oostzijde van de vroegere vliegbasis is een locatie voor evenementen en als derde poot is Technology Base opgetuigd.

Technology Base is een innovatief en afgeschermd bedrijventerrein annex luchthaven waar ondernemers nieuwe vindingen kunnen testen en kunnen produceren. Na jaren van planvorming en voorbereidingen is de organisatie klaar om de kansen te verzilveren en werkgelegenheid aan te trekken. Twente Airport (onderdeel van Technology Base) biedt kansen voor testluchthaven, vliegtuigdemontage, stalling en onderhoud/ reparatie en zakelijk vliegverkeer. Ook zijn er volop kansen voor schoon en elektrisch vliegen, vertelt Schuring, directeur van Technology Base en tevens waarnemend directeur van de luchthaven. Op Twente Airport zijn onder meer Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) en TKH Airport Solutions gevestigd. Want, voor alle duidelijkheid, er wordt nog steeds gevlogen naar en van Twente Airport. Naast zakelijk vliegverkeer wordt er recreatief gevlogen door de leden van de Vliegclub Twente en de Twentsche Zweefvlieg Club.

"Er zijn volop kansen voor schoon en elektrisch vliegen"

F16-shelters

In een folder annex notitie staat dat in het circa 220 hectare grote gebied van Technology Base ongeveer 80 hectare bestemd is voor bedrijfskavels voor nieuwbouw. Naast een beperkt aantal F16-shelters is er nog ruimte voor zo’n 100.000 vierkante meter bebouwing voor hightech ondernemers die zich willen vestigen om innovatieve producten te ontwikkelen, te testen en te pre-produceren in een volledig afgeschermde omgeving, zonder pottenkijkers…. Veiligheid en discretie voor het uitvoeren van risicovolle en concurrentiegevoelige activiteiten, testen, trainingen en simulaties zijn gewaarborgd. Ook is het de ideale omgeving voor productontwikkeling, onderzoek en prototyping. Technology Base is een proeftuin voor bedrijven met vernieuwingsdrang. De reeds gevestigde bedrijven hebben de kracht van onderlinge samenwerking en synergie ervaren en hebben alle ruimte en faciliteiten om in een afgeschermde omgeving te ontwikkelen, testen en trainen. “We werken en ontwikkelen samen met Universiteit Twente, hogeschool Saxion en ROC van Twente en hebben korte lijnen met kennisinstellingen als Fraunhofer, TPRC en Mesa+ en netwerken als TKT, IKT en Platform Ondernemend Twente.” Brandweer Twente was in 2008 de eerste nieuwe gebruiker van het luchthaventerrein. De trainingslocatie groeide uit tot Twente Safety Campus, met jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. “Het gebied was ongebruikt, overal stonden lege gebouwen. Ideaal om te oefenen zonder iemand tot last te zijn.” Grote aantallen brandweerlieden komen regelmatig oefenen, waarbij bijvoorbeeld getraind wordt op het redden van slachtoffers uit het puin van een ingestort gebouw.

Evenemententerrein

Een investeerder (familie Van Eck uit Utrecht) kocht op de voormalige vliegbasis 50 hectare grond met al het bestaande vastgoed en realiseerde een evenemententerrein waar ze beurzen en evenementen organiseren. Het terrein rondom de voormalige verkeerstoren, de F16-shelters en de grote Hangar 11 lenen zich goed voor grote zakelijke- en publieksevenementen.

Ten zuiden van de luchthaven is 130 hectare groen zo ingericht dat behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit mogelijk is, dieren zich vrijelijk door het gehele aaneengesloten natuurgebied kunnen bewegen en een nieuw – niet eerder toegankelijk – gebied is ontstaan dat al wandelend of fietsend ontdekt kan worden.

Bedrijvigheid

Op het bedrijvenpark zijn nu zeventien bedrijven actief waar in totaal 110 mensen werken. Op de luchthaven zijn vijf bedrijven gevestigd met 43 werknemers. “Dus in totaal 23 bedrijven met 153 werknemers. En dan laat ik alle bedrijvigheid op de rest van het terrein van de voormalige militaire luchthaven, zoals kantoren aan huis in ‘t Vaneker en Prins Bernardpark en de bedrijvigheid op het Evenemententerrein dus buiten beschouwing.”

Het vastgoed is verhuurd of wordt in gereedheid gebracht voor verhuur, aldus Schuring. “En er zijn nog vierkante meters grond beschikbaar op erfpachtbasis waar belangstellende hightechbedrijven zich kunnen vestigen in nieuw te bouwen vastgoed.” Eind vorig jaar werd bekend dat het Almelose Aeronamic (dat al een F16-shelter huurt) ook plannen voor nieuwbouw op die plaats heeft.