Sander Schelberg

Ruim tien jaar burgemeester van Hengelo

Sander Schelberg

Ruim tien jaar burgemeester van Hengelo

De naam Schelberg is in Twentewelbekend. Sander Schelberg (58) is sinds 2012 burgemeester van Hengelo (daarvoorSchermer – als jongste burgemeester van Nederland – en Teylingen), zijn vaderwas lange tijd burgemeester van de gemeente Weerselo. Schelberg groeide op in Twente en studeerdebestuurskunde (van 1984 tot 1990) aan de hogeschool in Enschede en daarna aande Rijksuniversiteit Leiden. Hij werkte onder meer bij het ministerie van BinnenlandseZaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

Op de kaart zetten

Hengelo is de tweede stad vanTwente. Zonder BVO (Betaald Voetbal Organisatie), maar met een internationaal atletiekfestijn(FBK Games), een hotel van Van der Valk en een vestiging van IKEA. Eenburgemeester die zich op veel plaatsen laat zien en actief is om zaken voorzijn stad geregeld te krijgen; hij lobbyt om ‘feesten en partijen’ in zijn Een bijzonderinspirerend gesprek in de oude burgemeesterskamer. Die bijkans onveranderd is. “En dat isook precies de bedoeling”, lacht Sander Schelberg, al meer dan tien jaar burgemeestervan Hengelo. Hij heeft Twentevisie uitgenodigd omdat hij vindt dat Hengelo op eenzeer moderne manier de verbouwing van de stad heeftaangepakt, en zo veel mogelijk bedrijven in Hengelo en Twente laat profiterenvan de enorme investering. stad georganiseerd te krijgen. En een burgemeester die de nieuwbouwen verbouw van het stadhuis ziet als een kans Hengelo nog meer op de kaart tezetten. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Tussendoor geeft hij nog even een ansichtkaart diede parkeerpolitie achter de ruitenwisser kan stoppen van een geparkeerde auto. Omdeautomobilistvriendelijk te melden dat hij/zij er nu nog mee wegkomt dat er geen (of onvoldoende)geld in de automaat is gedaan. Schelberg als PR-functionaris.

Het past wel bij zijn verhaal datHengelo tegenwoordig serieus werk maakt van het vervoer van circa 800 ambtenaren.Het is niet de bedoeling dat zij met de auto naar het werk komen; er isnauwelijks parkeerruimte in en rond het gemeentehuis. En het is al helemaalniet de bedoeling dat de auto’s in dewijken om de binnenstad worden geparkeerd. Met het Amersfoortse bedrijfReisbalans is een mobiliteitsplan opgesteld. Reisbalans levert OV-kaarten voormedewerkers die dienstreizen moeten maken, (elektrische) fietsen en elektrischeauto’s voor locaties die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.“Met een app kunnen medewerkers reserveren en het vervoersmiddel openen envergrendelen.”

Omdat er 600 werkplekken zijn, ishet verleden tijd dat de ambtenaar om half negen achter zijn (vaste) bureau neerploft.Er zijn voor de ambtenaren kluisjes voor persoonlijke bezittingen gekomen. “Dewerkplek kan daarmee als ‘clean desk’ worden bestempeld”, aldus Schelberg. Dewerknemers zitten dus bijkans dagelijks ergens anders en op die manier komen zeniet alleen hun naaste collega tegen, maar elke dag ook collega's van andere afdelingen.“Wat de sfeer en de communicatie binnen het stadhuis ten goede komt”, is deovertuiging van Schelberg.

 

Renovatieplan

De totale aanbesteding was 40miljoen euro verdeeld over de renovatie van het stadhuis, de bouw van hetnieuwe stadskantoor en het installatiewerk. De klus is geklaard door bouwbedrijfVan Wijnen dat samen met Trebbe het nieuwe stadskantoor van Hengelo aan deDeldenerstraat heeft gebouwd. Het is tegen het bestaande stadhuis, dat grondig gerenoveerdis, ‘aangezet’. Het nieuwe stadskantoor omvat ongeveer 8.000 vierkante meterkantoorruimte en 900 vierkante meter publieksruimte. Aannemer Koopmans heeft derenovatie uitgevoerd aan het stadhuis aan het Burgemeester Jansenplein.Croonwolter&dros heeft het installatiewerk in beide gebouwen gedaan. “Wijwilden een samenwerkingspartner die ons helpt te voorkomen dat wij meubilairmoeten kopen. Die ons dus helpt ons huidige meubilair te onderhouden. Als we meubilairmoeten kopen, moet in de aanschafprijs ook het onderhoud en beheer zijnopgenomen. Mooie voorbeelden van de circulariteit: kledinghangers die gemaaktzijn van oude bureaubladen, banken met hergebruikt materiaal van matrassen enstoelen met hergebruikt kunststof.” Al het monumentale meubilair is gerestaureerddoor Tibor van Lange. De catering had nog wel wat voeten in aarde. Het stuittede gemeente tegen de borst om met een bedrijfsrestaurant de lokale horeca concurrentieaan te doen. Er is nu een soort van regisseur die zorgt dat lokale bedrijvenproducten voor de lunch en recepties aanlevert.

 

Markt

De ambtenaren hebben in die tijdin het vroegere KPNgebouw (aan de Hazenweg in Hengelo) gewerkt. Nu wordt datpand als opvanglocatie voor asielzoekers gebruikt. Schelberg is blij dat de ambtenarenweer in de binnenstad zitten. "Belangrijk voor de levendigheid in debinnenstad en goed voor de Twentse werkgelegenheid.” De regionale krant liet een blije marktmeesteraan het woord: ‘Toen de ambtenaren noodgedwongen uit het centrum vertrokken kondenwe dat goed merken. Elke woensdag was het druk met ambtenaren die tussen demiddag een visje of patatje kwamen halen. En gelijk een broek, een bos bloemenof een tas fruit meenamen. Dat hebben we wel gemist en komt nu dus weer terug.Gelukkig’.

“Het was een van de redenen(leveren van een kwaliteitsimpuls aan de binnenstad) van de grootscheepse aanpak”,zegt Schelberg: “En het bijeenbrengen van burger, bestuur, politiek en ambtenarenin het hart van de stad. Weet je hoeveel bezoekers wij hier krijgen? Jaarlijkskomen zo'n 100.000 bezoekers naar het stadhuis, voor bijvoorbeeld het ophalenvan het paspoort.”