Thoma Post Makelaars dertig jaar

“We zijn nog altijd een toegankelijke club”

Thoma Post Makelaars dertig jaar

“We zijn nog altijd een toegankelijke club”

“Het grootste verschil met dertig jaar geleden is specialisatie”, zegt Albert Post in zijn kantoor in het Enschedese centrum. “In die tijd deed je als makelaar alles: van taxaties tot aankoopmakelaar en hypotheekadvies. Dat kan niet meer in deze tijd. Of het nu gaat om het taxeren, het geven van adviezen op het gebied van duurzaamheid, het aankopen van een woning of bedrijfspand: het zijn allemaal verschillende disciplines met een materie waar je je in moet verdiepen, cursussen moet volgen en op de hoogte moet zijn van regels en trends. Het is ook logisch dat de makelaar een specialist in een bepaald domein is geworden: vroeger verkocht je een huisje, terwijl onze organisatie nu veel breder is, veel meer activiteiten en adviezen kan geven. De scheiding tussen makelaardij en taxatie is groot. Daar moet je binnen je organisatie ook rekening mee houden. Daarom tref je bij Thoma Post taxateurs voor de woningmarkt, agrarische makelaars, specialisten voor het midden-en kleinbedrijf.”

Uniek concept

Een andere ontwikkeling is dat de Thoma Post-makelaars betrokken zijn. “Omdat we de angst willen wegnemen bij huizenkopers”, vervolgt Post. “Dat kun je alleen door alle facetten die op de koper afkomen inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld welke maatregelen je moet nemen om de woning van een hoger label te voorzien. Ja, je praat dan over actuele thema’s en uitdagingen: de energielasten. Daarin liepen we voorop door vernieuwend te zijn en verduurzaming van woningen en bedrijfspanden prioriteit te geven en aantrekkelijk te maken. We hebben met GAvoorA een uniek concept ontwikkeld.” Een ander initiatief dat zich aandient bij Thoma Post is ‘Woongereed’. Albert Post spreekt zelfs over een woonwensfabriek: “We zijn in staat om, in overleg met de koper, de woning woongereed te maken. Dat wil zeggen dat elementen als de keukens of badkamer en zelfs de tuin worden aangepast naar de wensen van de koper. Samen met een interieurspecialist, installateur of tuinarchitect maken wij die wensen waar en kan de koper direct genieten van de woning. Uiteraard ook door verduurzaming en een hoger label.”

“HET GROOTSTE VERSCHIL MET DERTIG JAAR GELEDEN IS SPECIALISATIE”

Breed netwerk

Thoma Post is in staat om dergelijke innovaties te ontwikkelen, mede vanwege de omvang van de organisatie. Met tien makelaarskantoren in Twente, de Achterhoek en de Stedendriehoek en drie bedrijfsmakelaarskantoren mag Thoma Post zich tot de grotere makelaars van ons land rekenen. Daarbij komen nog de adviseurs op het gebied van financiering en hypotheken, beleggingen en verduurzaming. Albert Post: “We bieden een breed netwerk. Zowel lokaal als regionaal. Met kennis van de regio’s waar wij actief zijn en in het verlengde daarvan relaties en kopers.” Het netwerk, de expertise en kunnen adviseren is zeker in deze tijd, waarin de huizenmarkt, maar ook de economie als geheel, onder druk staat door verschillende oorzaken, doorslaggevend voor de dertigjarige makelaar. Er is evenwel een ander aspect dat Thoma Post beheerst: een optimale communicatie met bestaande en potentiële klanten. “In gesprek komen met een verkoper of koper is niet meer te vergelijken met destijds. Tegenwoordig is het communiceren via e-mail en WhatsApp heel gewoon, zelfs vanzelfsprekend. En dan zijn er de mogelijkheden op het gebied van informatietechnologie, waarmee je in staat bent data te verzamelen en te combineren. Daardoor ontstaat een bredere mix van marketing en dat vinden wij belangrijk. We willen immers op het netvlies staan van iemand die een woning of bedrijfspand wil kopen of verkopen. Het is een totaal proces van kennen, kunnen en gunnen.”

Maar ondanks die modernisering in marketingtools, de diepgaande kennis van de specialisten, het grote netwerk en de aanwezigheid in de regio’s, blijft na dertig jaar een aspect belangrijk: het karakter en de cultuur van Thoma Post Makelaardij. “We hebben de capaciteit om iedereen goed te bedienen. Maar we zijn nog altijd die sympathieke en toegankelijke club die we altijd waren. We hebben in onze kantoren lokale helden, zeg ik altijd. Makelaars en medewerkers die de regio en de mensen kennen. Daarom ook staan onze kantoren in het werkgebied vaak op de eerste en tweede plaats. Dat is niet vanzelfsprekend maar heeft te maken met onze mensen", zegt Albert Post tot slot: “De medewerkers zijn tevreden, blijkt uit onderzoek. Dat komt omdat ze dingen doen die ze leuk vinden en dat is van invloed op onze klanten: iedereen wil bij een organisatie horen die succesvol is. Dat stralen we uit, altijd met een glimlach. En we zijn we een gezellige club, dat is en blijft ook belangrijk.”

Thoma Post Makelaars

www.thomapost.nl