KOOPMANS BOUWGROEP

Vakmanschap van Twentse bodem

KOOPMANS BOUWGROEP

Vakmanschap van Twentse bodem

“Ik heb een hele carrière achter de rug en ik had het bij mijn laatste werkgever prima naar mijn zin”, vertelt Bertil. “Ik heb altijd gezegd: hier blijf ik tot mijn pensioen, tenzij Koopmans belt.” En, hoewel totaal onverwacht, dat gebeurde. “Ik riep dat altijd omdat ik het fijne gevoel dat ik bij Koopmans als werkgever had, altijd heb onthouden”, zegt hij. “Ik ben gaan praten en weer viel me die prettige sfeer op.” De rest is geschiedenis: de werkplek van Bertil is vanaf september 2023 ‘gewoon’ weer in Enschede. Maar waarom is die sfeer dan zo bijzonder bij dit Twentse bouwbedrijf? “Koopmans is van oudsher een familiebedrijf en dat merk je nog steeds”, vindt hij. “De betrokkenheid bij projecten en bij elkaar, het vakmanschap, de transparantie onderling én naar klanten, dat heb ik mijn hele werkzame leven met me meegenomen en vind ik hier vanaf dag één weer terug.”

Trots op wat we bouwen

Kristian: “Precies. Je merkt hier dat we trots zijn op wat we bouwen met elkaar. Het vakmanschap en die saamhorigheid is onze grootste kracht.” Koopmans is een belangrijke speler in West-, midden-, Noord- en vooral Oost-Nederland. “Van A tot Z”, stelt Kristian. “We ontwikkelen en bouwen voor onze klanten. Van het verwerven van een locatie tot aan het beheer en het onderhoud. Klanten kunnen bij ons voor alles terecht.”

Neem alleen al de drie projecten in Enschede waarover de twee vertellen. In een jaar tijd bouwt Koopmans voor woningcorporatie De Woonplaats 120 woningen. Het gaat om zowel conceptwoningen in een grondgebonden variant als gestapeld. “Omdat we veel met dezelfde teams werken, kunnen we gemakkelijk schakelen en is voor Koopmans versneld bouwen geen probleem.” Het tweede project uit de koker van Koopmans waaraan momenteel gewerkt wordt, is dat op het laatst overgebleven te bebouwen perceel in Roombeek: Tetem 3 en 4. Op deze historische plek moet over anderhalf jaar het ‘vijfde icoon’ van Enschede verrijzen: twee prestigieuze gebouwen onder auspiciën van supervisor architect Pi de Bruin waarin ruim 220 appartementen ondergebracht zijn. Een laatste voorbeeld van de slagkracht die Koopmans tentoonspreidt in Enschede: de ontwikkeling en bouw van circa 500 woningen op het oude Tubantiaterrein aan de Getfertsingel in de stad. “We ontwikkelen dit gebied samen met BPD (Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en de gemeente Enschede volgens een strikt ontwikkelplan genaamd Back to Basic”, vertelt Kristian. “Bij Cromhoff zoals het project gedoopt is, komen veel van onze expertises samen. Het gaat namelijk niet alleen om nieuwbouw, maar ook om transformatie van bijvoorbeeld de ruimte waar de drukpersen staan en het voormalige Tubantiakantoor. Volgend jaar willen we starten met de eerste transformatie.”

Autonoom en duurzaam

De genoemde locaties liggen hemelsbreed op nog geen drie kilometer van elkaar. Dit geeft aan hoe verankerd Koopmans sinds 1942 in Twente is. Koopmans is officieel geen familiebedrijf meer, maar maakt sinds 2002 onderdeel uit van TBI (Techniek, Bouw en Infra). “We werken volledig autonoom”, vertelt Kristian. “Maar we werken binnen TBI wel vanuit dezelfde principes zoals duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.” Anders dan bij sommige andere ondernemingen, zijn dat bij Koopmans (en dus TBI) geen loze kreten. De twee directeuren zijn bijvoorbeeld op ‘klimaatexpeditie’ geweest. Ze reisden met de trein naar Zwitserland waar ze ‘back to nature’ gingen. Een lokale gids liet hun zien wat de gevolgen zijn van de klimaatveranderingen op gletsjers en de impact daarvan op de plaatselijke natuur. “Als je dan nog niet doordrongen bent van de klimaatproblemen, gebeurt dat nooit meer”, vat Bertil de trip en het belang daarvan in één zin samen. “De bedoeling ervan is om nóg scherper op ons netvlies te krijgen waarom duurzaamheid zo belangrijk is en dat het pure noodzaak is om daar zoveel mogelijk op te sturen in de bedrijfsvoering.” Dat gebeurt volop bij Koopmans. Ook hier is het streven – en het bedrijf is hard op weg – om in 2030 energieneutraal te zijn. Het wagenpark is al helemaal elektrisch. De betoncasco’s die Koopmans oplevert, zijn al beter dan de norm voorschrijft en bij tenders en aanbestedingen wordt indien mogelijk altijd een energiezuinig alternatief aangeboden aan de potentiële opdrachtgevers. “Ook hebben we binnen TBI een ‘zusje’ met de naam ‘geWOONhout’ dat kant-en- klare houten woningmodules levert bijvoorbeeld beleggers en corporaties. Hier werken we zelfs CO2 positief”, weet Kristian.

Geen winst maar betrokkenheid

Naast duurzaamheid is maatschappelijke betrokkenheid een hot item bij Koopmans. De kinderen van werknemers kunnen allemaal aanspraak maken op een studietoelage, die ze om hun zelfredzaamheid te stimuleren wel zelf moeten aanvragen. Ook staat diversiteit bij alle bedrijven van TBI – dat zijn er inmiddels ruim twintig – hoog in het vaandel. “Omdat TBI een stichting is, is er geen winstoogmerk en is er naast het studiefonds bijvoorbeeld ook een klimmaattrein en een praktijkfonds”, vertelt Kristian. “Om al deze redenen is Koopmans het beste bedrijf om voor te werken”, concludeert Bertil. “Dat vind ik niet alleen, dat blijkt ook. Het personeelsverloop is bij ons veel lager dan bij vergelijkbare bedrijven en het komt geregeld voor dat we een 25-jarig of zelfs een 40-jarig werkjubileum vieren. Dat zegt een heleboel.”

Diep verankerd in Twente

In de bouwwereld maken veel bedrijven pas op de plaats. De rentestijging en de flink toegenomen prijzen van grondstoffen zijn daar debet aan. Maar ook de val van het kabinet Rutte heeft invloed. Hierdoor kan geen verdere besluitvorming plaatsvinden over de (extra financiële) voorwaarden van de regionale woondeals om het woningtekort op te lossen. Dit maakt dat bouwers voorzichtiger zijn geworden. “Bij ons geldt echter nog steeds dat we altijd plaats hebben voor goed gekwalificeerde werknemers. Kom maar op met die mensen! We blijven inzetten op kwaliteit zoals we dat altijd hebben gedaan. We kennen onze potentiële opdrachten en anticiperen daarop door juist nu niet terughoudend te worden wat personeel betreft. Niet voor niets komen relaties steeds weer bij ons terug. Bij ons geldt: afspraak is afspraak. Dat opgeteld bij onze kwaliteit maakt dat Koopmans diep verankerd is in de regio en dat ook zal blijven.”