Vastgoed essentieel bij Talentbehoud

“Twente moet het wow-effect zien te creëren”

Vastgoed essentieel bij Talentbehoud

“Twente moet het wow-effect zien te creëren”

“De laatste 15 tot 20 jaar is er veel te weinig gebouwd in Twente. Dat is een gegeven, maar daardoor liggen er nu kansen en uitdagingen die we moeten oppakken en aangaan. Niet alleen door nieuwbouw, maar ook door bestaande, verouderde bouw weer functioneel en duurzaam te maken. We kunnen als regio maar één keer een eerste indruk maken op iemand die hier potentieel carrière wil maken, dat kunnen we maar beter goed doen”, zegt Bart. Door veroudering op industrieterreinen en door gebrek aan nieuwe panden, worden bedrijven geremd in hun groei stelt Eric. “We moeten ervoor zorgen dat we huurbazen enthousiast maken voor investeringen in hun panden.” Niet alleen door verduurzaming, maar ook door de ‘oude cellen’ - waarin op kantoren nog altijd veel wordt gewerkt - te vervangen door werkplekken met meer dynamiek en transparantie. "Werknemers werken veel vaker thuis sinds de pandemie, maar als ze op kantoor zijn, moet dat een fijne plek zijn die ontmoetingen stimuleert.”

Huisvestingslasten

Om talent te behouden en aan te trekken, van praktijkmensen tot universitair geschoolden, is het noodzaak om naast voldoende passende woningen ook goede werkruimtes aan te bieden. Dat is prima te doen. Volgens de drie professionals staan vergaderruimtes bij bedrijven bijvoorbeeld tachtig procent van de tijd leeg. “Als bedrijven dit soort ruimtes gaan delen met elkaar via een reserveringssysteem, zou dat enorm schelen in de huisvestingslasten”, zegt Bart. “Net als het gezamenlijk investeren in gedeelde werkplekken.” Hij noemt ook de gezamenlijke aanschaf van laadpalen en zonnepanelen als voorbeeld. Nieuwbouw van (bedrijfs)vastgoed is nodig, maar de manier waarop er naar gekeken wordt moet anders. “Als je bedenkt dat er gemiddeld acht jaar zit tussen het plan en de uitvoering van de bouw, kun je je voorstellen dat er in de tussentijd heel andere inzichten kunnen ontstaan”, aldus Eric.

“HET MOET NORMAAL WORDEN OM ALS BOUWERS SAMEN EEN PROJECT OP TE PAKKEN”

Inspelen op ontwikkelingen

En inderdaad; behoeften veranderen steeds. Denk alleen al aan de afgelopen jaren waarin door de pandemie en het verplichte thuiswerken een werkruimte belangrijk werd. Huishoudens worden steeds kleiner, energiekosten zijn omhoog gegaan, laadpalen voor elektrische auto’s zijn over een paar jaar een must voor iedere deur. Eric vindt dan ook dat er een manier gevonden moet worden om maatschappelijke ontwikkelingen sneller te kunnen integreren in nieuwbouwplannen. “We moeten die ontwikkelingen meenemen in die plannen. Denk bijvoorbeeld aan de parkeernorm. Die wordt in de toekomst echt anders; de komende generaties gaan auto’s delen. Dat zorgt voor meer plek om woningen te bouwen. Het zou mooi zijn als de regeldruk minder wordt zodat inspelen op dit soort ontwikkelingen makkelijker is.”

Twentse samenwerking

Nieuwbouw is één van de manieren om het woningtekort op te lossen. Maar verduurzamen en renoveren van bestaand vastgoed zal daaraan ook een bijdrage kunnen leveren. “Bouwen is, zeker nu, duur, maar verduurzamen is ook niet gratis”, zegt Mark. “We zullen ervoor moeten zorgen dat we kennis delen en gaan samenwerken zodat het én goedkoper wordt en het tekort aan arbeidskrachten minder speelt. We moeten af van het idee van concurrentie. Het moet normaal worden om als bouwers samen een project op te pakken. Woningbouwcorporaties doen dit vaak al, maar bouwbedrijven zouden dit ook moeten doen. En bij het beheer van vastgoed zou samenwerken ook goed zijn.”

Aanstormend talent

Mark ziet het overigens positief in. “Een aantal jaren geleden was je een uitzondering als je deuren opnieuw gebruikte in de bouw. Alles ging de container in. Nu is hergebruik heel normaal; van sanitair tot dakpannen. En áls er iets wordt weggegooid, wordt dat heel goed gescheiden en gebruikt als grondstof. We hebben nu al dertien verschillende afvalstromen op een bouwplaats in plaats van de zes zoals vroeger. Iedereen denkt nu goed na over hoe bouwmateriaal zijn waarde in de toekomst behoudt. Zoiets als pur gebruiken, kan écht niet meer. Dit besef is in paar jaar tijd ontstaan. Als dat zo snel kan, dan komen die samenwerkingen er ook snel, zeker hier in Twente. Bovendien: we hebben genoeg (aanstormend) talent dat Twente meerwaarde wil geven op vastgoedgebied en daarbij milieu en maatschappij belangrijk vinden.”