Specialisten Koopmans Bouwgroep weten alles over renoveren en transformeren

Specialisten Koopmans Bouwgroep weten alles over renoveren en transformeren

Bestaande bouw, daar draait het bij het werkveld renovatie en transformatie van Koopmans om. De belangrijkste opdrachtgevers zijn woningcorporaties en beleggers. “Ze weten ons steeds beter te vinden. We hebben dan ook heel veel ervaring met zulke operaties, waarbij we altijd projectteams met specialisten inzetten”, vertelt Melanie Stemerdink.

Snel en efficiënt

Woningbouwverenigingen werken graag samen met Koopmans bij het renoveren of transformeren van wooncomplexen. Neem het project van de Zwolse woningcorporatie SWZ, waarbij portiekflatwoningen worden gerenoveerd en waarbij de winkelunits op de begane grond ook tot woningen worden verbouwd. Belangrijk bij zulke complexe opdrachten is het sociale aspect, zoals het comfort voor de bewoners. “En ook de snelheid en de betaalbaarheid; het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld”, aldus Melanie Stemerdink. Een snelle en efficiënte uitvoering krijgt veel aandacht. Daar valt ook niet aan te ontkomen: “Als alle woningen in ons land in 2050 energieneutraal moeten zijn, dan zullen er per dag duizend moeten worden verduurzaamd…”

Pionieren

Je moet daarom ook durven pionieren, zegt ze. Haar werkveld Renovatie en Transformatie durft die uitdaging wel aan. Een concreet voorbeeld: “In Zwolle zijn we druk bezig met circulariteit. We renoveren de badkamers en toiletten door het aanbrengen van demontabele glazen panelen, zodat we geen nieuwe wand- en vloertegels hoeven te plaatsen. Alle panelen kunnen weer worden verwijderd, maar door de lange levensduur hoef je de eerste tientallen jaren niet meer te renoveren.” Nog een mooi voorbeeld: in Deventer ‘oogsten’ de specialisten van Koopmans stenen, raamdorpelstenen en muurafdekkers bij de transformatie van het oude Sint Geertruiden Ziekenhuis. “Die zetten we dan weer terug in onder meer delen van de gevel. Het gebouw geeft ons in feite de materialen om het complex een tweede leven te geven.” In Groningen gaat het weer anders, daar wordt de voormalige technische school ‘opgetopt’ met penthouses.

Specialisten

Een sterk punt van Koopmans Renovatie en Transformatie is de kennis die in huis is. “Onze mensen hebben enorm veel ervaring in renoveren en transformeren, ze hebben duizenden woningen aangepakt in de afgelopen jaren”, zegt Melanie Stemerdink. “Onze processen zijn daarop helemaal ingericht, inclusief de ruimte voor het creëren van innovatie. We zijn sterk in kansenmanagement, we kijken naar de mogelijkheden en we opereren budget-gestuurd om financieel koers te houden. In de huidige markt is dat heel belangrijk. We scoren echt heel goed op dit terrein.” De projectteams van Koopmans Renovatie en Transformatie zorgen er daarom altijd voor dat ze ‘in control’ zijn bij de planning en budgetbewaking.

Sociaal

Veel aandacht is er voor de sociale kant van de projecten, zoals de bewonersbegeleiding. “Onze bewonersbegeleiders maken deel uit van ons projectteam”, vertelt Stemerdink. “De werkzaamheden van deze specialisten zijn veelomvattend: ze stellen onder meer de dagplanningen en kalenders op, maken nieuwsbrieven en zorgen eventueel voor wisselwoningen én richten een modelwoning in, mocht dat nodig zijn. Alles draait daarbij om het comfort van de bewoners en het zoveel mogelijk beperken van de overlast. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij ook hoe particuliere woningeigenaren die tussen de te renoveren en te verduurzamen huurwoningen wonen – ‘gespikkeld bezit’, heet dat - bij binnenstedelijke renovatie- en transformatieprocessen kunnen worden betrokken. Ze moeten immers zelf investeren en dat komt niet altijd gelegen. Hoe neem je deze mensen toch mee in dit proces? Het zijn vaak ingewikkelde operaties”, aldus Stemerdink, “maar we gaan deze uitdagingen graag aan.” Zulke binnenstedelijke projecten zijn ook nooit hetzelfde. “Het is altijd maatwerk”, legt ze uit. “Bij renovatieprojecten is vaak geen enkele muur recht en is geen enkele woning meer uitgevoerd volgens de originele tekeningen. Er is in de loop der jaren namelijk vaak verbouwd.” Dat verhindert Koopmans niet om de productie verregaand te industrialiseren. Dat proces richt zich vooral op daken en gevels. Prefab is efficiënt en snel en komt tegemoet aan het groeiende tekort aan vakmensen, zoals metselaars en timmerlieden.

Groene eisen

Koopmans Bouw zet ook energiecoaches in, om de bewoners te begeleiden bij zulke duurzaamheidsoperaties, waarbij desgewenst ook warmtepompen, zonnepanelen, energieomvormers en ventilatiesystemen worden geïnstalleerd. “We houden ons bezig met het totale installatieconcept en werken daarbij samen met vaste installateurs”, aldus Melanie Stemerdink. Daarbij wordt vaak de zogenoemde ‘standaard’ gehanteerd; deze stelt de maximale netto warmtevraag per m2 vast voor verschillende woningen. Overbodig om te stellen dat Renovatie & Transformatie een enorme groeimarkt is…

Koopmans Bouwgroep

Marssteden 66, Enschede

T. 053 - 460 06 00

www.koopmans.nl