Michel ten Hag, directeur van de ten Hag Groep

“Nieuwbouw, Twentse samenwerking, flexwoningen en aanpassing leegstaande panden nodig”

Michel ten Hag, directeur van de ten Hag Groep

“Nieuwbouw, Twentse samenwerking, flexwoningen en aanpassing leegstaande panden nodig”

Volgens Michel ten Hag, directeur van ten Hag Makelaars & Financiële Dienstverleningsgroep, heeft de politiek de taak om daar nu al op in te spelen. “Als in bestaande wijken geen nieuwe huizen worden gebouwd, komen er dus geen nieuwe bewoners bij. De bewonersaantallen gaan omlaag, waardoor het voorzieningenniveau zal afnemen. Voor winkeliers is ondernemen alleen rendabel bij voldoende bewoners. Maar ook scholen hebben alleen bestaansrecht bij voldoende wijkbewoners. Het is dus in het belang van een wijk als er nieuwe huizen bijkomen. Het bewustzijn hierover moet vergroot worden.”

Lessen uit het verleden

Nederland moet verder lessen trekken uit de recente geschiedenis. “We hebben ons in het verleden verkeken op de bevolkingsgroei. De prognose is nu dat Nederland in 2030 18,5 miljoen inwoners heeft, die allemaal willen wonen. Daarnaast weten we met alles wat er in de wereld gaande is momenteel, niet waar het naar toe gaat.” Het is volgens ten Hag zaak om, nu de economie terug lijkt te vallen, te blijven investeren. De overheid moet volgens hem de touwtjes in handen houden en blijven inzetten op nieuwbouw zoals afgesproken, maar ook op het renoveren en verduurzamen van bestaande (huur) woningen. “Daarbij is een integrale aanpak het beste. Verduurzamen en nieuw bouwen dus, maar ook kijken naar locaties waar prefab-woningen geplaatst kunnen worden. Zo wordt de woningnood aangepakt, ondanks het huidige tekort aan allround vakmensen én houden we de bouwketen in stand.”

Bereikbaarheid en voorzieningen

ten Hag pleit naast de integrale aanpak ook voor een breder perspectief op het gebied van Ruimtelijke Ordening. “We willen om talent te behouden en aan te trekken voldoende huizen beschikbaar hebben voor deze mensen. Het zou logisch zijn als de afdelingen Ruimtelijke Ordening in Twente meer met elkaar zouden samenwerken zodat een algemeen beeld ontstaat van de behoeften. De mensen die hier komen en blijven, willen een huis en het maakt voor hen - in het algemeen - niet uit of dat nou in de ene of de andere gemeente staat. Wat wel uitmaakt is de bereikbaarheid via de weg en met het openbaar vervoer, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van voorzieningen. Als daarop gezamenlijk wordt ingezet, en op flexwoningen, ontstaat er een veel grotere slagkracht dan wanneer alle gemeenten zelf hun beleid bepalen.” Ook moet er volgens hem gekeken worden naar leegstaande panden. “Die kunnen veelal geschikt worden gemaakt voor bewoning.”

Hoofdkantoor ten Hag Groep

Boulevard 1945 nr 20, AE Enschede

T. 053 - 850 60 70

www.tenhag.nl