Vastgoedsector in Almelo aangespoord om te melden

Anonieme tips nodig in aanpak misstanden

Vastgoedsector in Almelo aangespoord om te melden

Anonieme tips nodig in aanpak misstanden

We hebben de laatste dag van zijn vakantie een afspraak. We gaan over vastgoed praten en dan let je toch wat meer op de panden die je ziet als je Almelo binnen rijdt. Bij het fraaie nieuwe gemeentehuis melden we bij de intercom van de parkeergarage dat de heer Gerritsen met koffie (naar wij hopen…) op ons zit te wachten. Dan wordt het spannend, want waar vrijwel altijd parkeerplaatsen naast of onder een gebouw worden gebouwd, moeten we nu een lift in die ons met auto en al naar het dak brengt. Via het trappenhuis komen we bij de receptie. We moeten wachten, de fotograaf is iets eerder gegaan en maakt alvast een serie foto’s. Gerritsen werkt gezellig mee voor het gebouw, zie ik vanuit de hal waar ook een prettige koffiecorner is gevestigd.

Geen gesjeesde politicus

Almelo is de derde stad waar Arjen Gerritsen (52) burgemeester is. Geboren en getogen in buurgemeente Wierden werd hij in daar 1994 raadslid (voor de VVD), vier jaar later werd hij wethouder. Ook voor zijn studie is hij niet het land ingetrokken, hij studeerde fiscale economie aan de Hogeschool Enschede. Vanaf december 2002 was Gerritsen burgemeester van Haren. Bij zijn benoeming was hij met 32 jaar de jongste burgemeester van Nederland. Op 1 februari 2007 werd hij de burgemeester van De Bilt. Sinds 2016 is hij burgemeester van Almelo. Hij deed links en rechts nog andere klussen, zoals het voorzitterschap van de VVD Kamercentrale Utrecht en hij was zowel informateur als formateur van het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht. In 2018 was hij informateur in Zaanstad. Sinds november 2016 is hij voorzitter van de VVD Bestuurdersvereniging. En om nog even te benadrukken dat Almelo met Gerritsen geen gesjeesde politicus in huis haalde: in 2017 werd hij genomineerd als Beste Lokale Bestuurder door het tijdschrift Binnenlands Bestuur. In zijn ruime kamer hangen foto’s die in Almelo gemaakt zijn. “Toen ik hier kwam, hing er vrijwel niets.”

Witwassen

Hij heeft niet voor niets fiscale economie gestudeerd, denken we, nu de jacht op de onderwereld met witte boorden is geopend. Weliswaar is de campagne om misstanden in de vastgoedsector aan te pakken een landelijke campagne, maar

Almelo vatte de koe wel bij de hoorns. Er is in de afgelopen jaren natuurlijk wel eens iets gebeurt, maar we hebben niet echt de indruk dat Almelo het Sodom en Gomorra van het oosten des lands is. Meer het land van Finkers en de stoplichten die van kleur verschieten als hoogtepunten van de dag. Gerritsen legt het uit: “Vastgoed is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van een gemeente. Het is belangrijk aantrekkelijk te blijven voor wonen, werken, recreëren en ondernemen. Dag in dag uit vinden vastgoedtransacties plaats. Daarbij zijn vaak enorme bedragen gemoeid en met veel betrokkenen, van architectenbureaus tot notarissen en van aannemers tot makelaars. Tegelijkertijd is vastgoed voor criminelen de manier om grote bedragen wit te wassen.”

“DE CAMPAGNE VERGROOT HET BEWUSTZIJN VAN VASTGOEDMEDEWERKERS”

Verder spitten

“Omdat de impact op de samenleving enorm is zetten we in Almelo stevig in op de aanpak van ondermijning.” Almelo doet dat onder meer door bij grotere bouwontwikkelingen een Bibob-toets te laten uitvoeren voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Gerritsen: “Lijkt er iets niet te kloppen, dan moet je verder spitten. En dan ook goed, want vaak is de projectontwikkelaar een prima persoon en komt het zwarte geld van investeerders daarachter.” In Almelo heeft de gemeente op basis van de uitkomsten van Bibob in vier gevallen een vergunning geweigerd. “Een omgevingsvergunning en drie horecavergunningen. Het is onze taak om de handel eerlijk te laten verlopen; 999 van de duizend ontwikkelaars zijn van goede wil. En die hebben we als gemeente ook nodig.”

Bewustzijn

Gerritsen vervolgt: “De campagne vergroot het bewustzijn van vastgoedmedewerkers en biedt een veilige meldplek, zo is de verwachting. Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs zijn soms op de hoogte van criminaliteit omdat ze in hun werk afwijkingen signaleren. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en schijnconstructies. Door onderlinge werkrelaties komen getuigen soms in de knel.” En dat lost het meldpunt dus op. In de campagne gaan Meld Misdaad Anoniem en Almelo actief samenwerken met de sector door zogeheten toolkits en artikelen te verspreiden en presentaties te verzorgen. Via een online campagne en e-learning zien mensen waar ze op moeten letten en worden melddrempels verlaagd.

MELD MISDAAD ANONIEM

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie).Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein teamvan medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Hetmeldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andereopsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. Bij het Meldpuntwerkt onder anderen Marc Janssen. “In Almelo is het project pas half septembergestart. De campagne is in drie fases verdeeld, waarvan de laatste fase indecember is. Hierdoor zijn er nog geen cijfers beschikbaar over meldingen,daarvoor is het simpelweg nog te vroeg.”