Ausems en Kerkvliet

"Het hele bedrijf heeft baat bij gelukkige werknemers"

Ausems en Kerkvliet

"Het hele bedrijf heeft baat bij gelukkige werknemers"

“ Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat de focus wordt verlegd van verzuim- en herstelbeleid naar amplitie ”, stelt directeur Erik van Lenthe van Ausems en Kerkvliet. “ Amplitie heeft betrekking op alle medewerkers en is gebaseerd op de positieve psychologie. Het richt zich op het versterken van het welbevinden en het functioneren van mensen in plaats van op het voorkomen van ziekte of het herstellen daarvan ”, legt hij uit. “ Onze filosofie is: aandacht voor iedereen in het bedrijf, je mensen koesteren en inzetten op een fijne werksfeer en een goede cultuur.” Volgens van Lenthe is het belangrijk om met werknemers in gesprek te gaan; hen te vragen wat zij nodig hebben. “ De één is mantelzorger en zou graag de mogelijkheid hebben de werktijden wat meer zelf in te delen, de ander wil graag een cursus volgen om bij te blijven of ambieert een andere functie in het bedrijf. Als leidinggevenden mensen de ruimte bieden voor dit soort zaken, draagt dat bij aan arbeidsvreugde, blijven mensen gemotiveerd en hebben ze meer energie. De hele onderneming heeft baat bij medewerkers die in balans zijn.”

Vitaal blijven

Nu iedereen steeds langer moet doorwerken, is het van nóg groter belang dat werknemers vitaal blijven. En kunnen werken in een veilige omgeving. Niet alleen de fysieke veiligheid van machines, fabriek of kantoor, maar zeker ook de sociale veiligheid moet gegarandeerd zijn. “ Bij al deze facetten kunnen wij als Ausems en Kerkvliet ondersteunen ”, geeft Van Lenthe aan. “ Met onze klanten - variërend van bedrijven met tussen de 10 en de 3500 medewerkers - brengen we de specifieke vragen in beeld. Onze artsen, verpleegkundigen, psychologen, arbeidsdeskundigen en andere experts zetten zich dagelijks in voor de medewerkers van onze klanten.” “ We zijn een bedrijf met ruim 35 professionals waar de lijnen kort zijn en we snel kunnen schakelen. Naast een arbodienst werken we ook in het Sociaal Domein. Wij verrichten medische, psychologische en arbeidskundige onderzoeken voor mensen die begeleid worden vanuit de Participatiewet of gebruik maken van de WMO. Een breed terrein waar we van betekenis kunnen zijn voor mensen. Ons adagium is niet voor niets ‘ meer met mensen’.