Bedrijfsfinanciering aanvragen: onze succesvolle en persoonlijke aanpak

Bedrijfsfinanciering aanvragen: onze succesvolle en persoonlijke aanpak

Het realiseren van een passende financiering voor uw bedrijf kan een grote uitdaging zijn. Het team van Moore MKW bestaat uit een mix van financiële specialisten en oud-bankiers. Hierdoor hebben zij ervaring met de verwachting van de potentiële financiers én het oplossen van complexe financieringsvraagstukken.  

Wilt u met uw bedrijf groeien? Of is er aanleiding om met uw bank in gesprek te gaan over (her)financiering? Een financiering aanvragen kan soms complex zijn en veel van uw tijd kosten. Onze specialisten kunnen u onder meer begeleiden en assisteren bij:
Het aantrekken van (alternatieve)financiering voor werkkapitaal, groei, bedrijfsmiddelen, vastgoed of een bedrijfsovername;
Het opzetten van een financieringsstructuur die het beste bij uw onderneming en plannen past;
Het beoordelen van (her)financieringsvoorstellenen -offertes en de financiële convenanten (eisen die de financier stelt aan de financiële ratio’s);
Herstructurering van uw bedrijfsfinanciering.

Benaderen van en onderhandelen met marktpartijen
Op het moment dat u de mogelijkheden van een passende bedrijfsfinanciering onderzoekt, nemen we u niet alleen veel werk uit handen. We zetten onze expertise in om u te adviseren over de mogelijkheden en de optimale invulling van de financiering. Daarnaast kunnen we ons uitgebreide netwerk binnen de regionale en nationale financieringsmarkten voor u inzetten. Ook de volgende werkzaamheden voeren we graag voor of in samenwerking met u uit:
Het opstellen van een goed onderbouwd financieringsmemorandum (financieringsplan), waarbij we ook bekijken welke financieringsvorm het beste bij uw plannen past;
Het benaderen van relevante marktpartijen, waaronder banken maar ook alternatieve financiers, investeerders en participatiemaatschappijen;
Het voeren van gesprekken en onderhandelingen over de invulling en voorwaarden van de financiering of investering;
Het assisteren bij de totstandkoming c.q. beoordeling van de (financierings)documentatie.

Meer weten over bedrijfsfinanciering?
Bent u benieuwd wat we op het gebied van bedrijfsfinanciering voo ru kunnen betekenen? Onze financieringsspecialisten vertellen u graag meer over uw mogelijkheden en helpen u inzicht te krijgen of u op dit moment optimaal gefinancierd bent. Neem vrijblijvend contact op!