Column

Heading

Column

Verhoging overdrachtsbelasting

In feite is er niets nieuws onder de zon, want wie tijdens de geschiedenislessen had opgelet weet dat die overdrachtsbelasting al eeuwenoud is. Even opfrissen: de belasting is ontstaan in de tijd van de Spaanse overheersing van Nederland. De IJzeren Hertog Alva voerde in 1569 de Tiende Penning in: een belasting van tien procent over verkopen van roerende objecten. Geld dat werd gebruikt om zijn leger te financieren. Daarnaast voerde de Spaanse landvoogd de Twintigste Penning: een tarief van 5 procent dat werd geheven over de verkoopprijzen van onroerende objecten. De tachtigjarige oorlog is al lang voorbij, maar tot op de dag van vandaag is die ‘Twintigste Penning’ een welkome bijdrage om de schatkist te vullen.

Terug naar nu. Eerder werd aangekondigd dat in januari 2023 de overdrachtsbelasting naar negen procent zou gaan. Nu blijkt uit de voorjaarsnota dat dit 10,1 procent gaat worden. Dat is nu acht procent voor alle onroerende zaken, zoals de aankoop van een bedrijfsgebouw, een vakantiewoning of een garagebox die u niet gelijk met de woning koopt. En het tarief geldt ook als u aandelen koopt in een nv, bv of een andere rechtspersoon waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan. Het lage tarief van twee procent geldt voor de aankoop van een woning waarin de koper zelf voor langere tijd gaat wonen en waarvoor de startersvrijstelling niet geldt. Tot slot is er het nul procent-tarief: een vrijstelling dus voor landbouwgrond en voor starters op de woningmarkt. Nu het normale tarief omhoog gaat naar 10,1 procent heeft dat gevolgen voor zowel een ondernemer, een belegger of consument. Het is immers een flinke verhoging van 2,1 procent. Zowel een ondernemer, een belegger of een consument kan hiermee te maken krijgen. Stel dat u een bedrijfspand wilt kopen van € 1.000.000,-. Bij acht procent overdrachtsbelasting betaalt u € 80.000. Bij 10,1 procent overdrachtsbelasting bent u € 101.000,- kwijt!

Heffing van overdrachtsbelasting vindt plaats op het moment dat de notariële akte van levering wordt opgemaakt. Dit betekent dat, als u een aankoop van een onroerende zaak in 2022 doet maar de notariële levering in 2023 plaatsvindt, u dus negen procent overdrachtsbelasting of meer gaat betalen. Lukt het niet om in 2022 notarieel te leveren, dan kan een Groninger-akte in 2022 misschien uitkomst bieden. In zo’n akte wordt afgesproken dat het eigendom van een onroerende zaak al wel wordt geleverd, maar de koopprijs nog niet wordt betaald. Wellicht kunt u een tariefvoordeel van één procent of meer behalen.

Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u advies. Schroom niet met ons contact op te nemen. We staan voor u klaar!