Column

Heading

Column

Toekomstige bedrijfsopvolging

De keuze voor een volledige verkoop aan een externe partij of een (gedeeltelijke) overdracht binnen de familie is sterk afhankelijk van de exacte feiten (waaronder de vermogenspositie van de overdrager). Uitgaande vaneen gezonde financiële positie van de overdrager adviseren wij veelal om het bedrijf tijdig binnen de familie (gedeeltelijk) over te dragen en dan na enkele jaren (tenminste vijf jaar) te verkopen aan een derde partij of het management, hiermee kunt u namelijk ruim 40 procent belasting (inkomstenbelasting en schenkbelasting) besparen!

Toekomstbedrijfsopvolgingsregeling
In de afgelopen jaren is veel gesproken over de bedrijfsopvolgingsregeling, deze zou niet nodig zijn voor het grootste deel van de familieondernemingen aangezien er voldoende liquide middelen beschikbaar zouden zijn om de fiscale claim – zonder toepassing van de huidige regeling –te kunnen voldoen. In de politiek staat de bedrijfsopvolgingsregeling dan ook op de agenda, daarbij wordt wel eens uit het oog verloren dat de regeling in het leven is geroepen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, daar mee de werkgelegenheid in stand te houden en de periodieke belasting afdrachten zeker te stellen. Door kamerleden van de PvdA en GroenLinks is eerder dit jaar nog een initiatiefwetsvoorstel ingediend waaruit blijkt dat men de regeling nagenoeg geheel wil afschaffen. De exacte uitkomst hiervan zal afhankelijk zijn van de samenstelling van het nieuwe kabinet.

Advies
De komende periode komen er een aantal aanpassingen aan die in gaan per 2024, 2025 en 2026. Het is daarom noodzaak om voor te sorteren op de wijzigingen om zodoende fiscaal zo optimaal mogelijk de onderneming over te dragen. Met een team van twintig kundige collega’s adviseren wij vele ondernemers bij dit proces. Ervaring is bittere noodzaak en vanuit een oriënterend gesprekkunnen wij samen met uw accountant een stappenplan opstellen, zodat u weet wat u de komende jaren moet ondernemen om een overdracht eenvoudig en succesvol te laten verlopen. Kom gerust eens langs voor een vrijblijvend gesprek.