Column

Heading

Column

Op adem komen

Daarnaast moet je je ook nog afvragen wat deze optelsom van problemen doet met ons toch al niet geringe woningtekort. Zeker aan de onderkant van de huurdersmarkt. Beleggers zijn hun bezit al massaal aan het afstoten door uitponden en als je geen vasten/ of voldoende inkomen hebt kun je deze woningen nu eenmaal niet kopen. De tekorten zullen daardoor nog sneller gaan stijgen in dit segment. Het aantal bouwvergunningen is al twee opeen volgende jaren gedaald en voor volgend jaar worden er naar verwachting niet meer dan 65.000 woningen gebouwd, terwijl dit er eigenlijk 100.000 zouden moeten zijn om de gestreefde aantallen in 2030 te kunnen halen. Op de nieuwbouw kopersmarkt zien we een historisch dieptepunt in het aantal verkochte woningen. Begin juni was er een laagte record: 200 verkochte nieuwbouwwoningen in een week. Oorzaken? De potentiële nieuwbouwkoper ziet zich gesteld voor een sterk gestegen rente, een waardedaling van zijn bestaande woning van zo’n acht procent en een prijsstijging van het nieuwbouwhuis met zo’n veertien procent. Dat is een reële stijging van zo’n 22 procent; nog voor de rentecorrectie. Gelukkig is het absurde voorstel van onze demissionaire minister voor volkshuisvesting om een vergunning te moeten vragen om je huis te mogen verkopen afgewezen. Een brevet van onvermogen van De Jonge om op de reguliere wijze het tekort op te lossen: vergunningstrajecten vereenvoudigen en verkorten! Er is ook goed nieuws te melden: de bestaande woningmarkt trekt weer aan! Door de gedaalde prijzen, in combinatie met de gestegen inkomens, de schaarste in (betaalbare) nieuwbouwwoningen en het feit dat men gewend is geraakt aan de huidige rentetarieven maakt dat men bereid is om een bestaand huis te gaan kopen. De kopers hebben door het vergrote aanbod ook weer keuze op de markt die na een absolute krapte weer een beetje op adem aan het komen is. Laten we hopen dat zich dit doorzet en dat de door onze drie banken voorspelde prijsstijgingen in de woningmarkt waarheid gaat worden. Dit zou zeker helpen om de ambities van meer woningen waar te maken…

 

Albert Post
Directeur Thoma Post Makelaars
Koningsstraat 11, 7512KZ Enschede
T. 053- 434 00 38
www.thomapost.nl