Column

Heading

Column

Mag ik even uw oprechte aandacht?

Zo was ik laatst in Oldenzaal bij een bedrijf dat miljoenen euro’s investeert om het aantal productielijnen uit te breiden, maar hier geen personeel voor kan vinden. Meerdere bedrijven vissen al tijden in dezelfde vijver en die is nagenoeg leeg. Een veel gehoorde boodschap, zo ook hier. Toch is het hen met veel inspanning gelukt om in de tweede helft van vorig jaar 26 nieuwe medewerkers aan te trekken. Zuur is dan wel dat in diezelfde periode ook 26 mensen ontslag hebben genomen om te werken bij een andere werkgever. Kortom het voelt als dweilen met de kraan open, maar ik denk: ‘Waar gaat dit dan mis?’

Randstad schreef onlangs dat in de tweede helft van vorig jaar (2021) tien procent van de werknemers overstapte van de ene werkgever naar de andere. Toen werden potentiele overstappers geremd door de coronaperikelen maar men verwacht nu dat het percentage dit jaar veel hoger zal zijn.

De vraag is dus niet alleen: Hoe vind ik nieuw personeel? Zeker zo belangrijk zijn de vragen: Hoe houd ik mijn nieuwe én huidige personeel aan boord? Doe ik dat met het bieden van een steeds hoger salaris? Natuurlijk is het salaris belangrijk, maar er spelen ook vele andere factoren een rol. Factoren waar de ondernemer zich niet altijd direct bewust van is. Zoals baanzekerheid, een goede relatie met de direct leidinggevende, een goede werk-privé balans, aandacht voor de medewerker ook ná de inwerkperiode, de inhoud van het werk en een goede onderlinge (werk)sfeer. Geen enkele werkgever zal ontkennen hoe belangrijk bovenstaande factoren zijn maar vaak hebben zij gewoonweg niet de tijd om hier voldoende aandacht aan te besteden. Er ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de kans op disfunctioneren, ziekte of vertrek van de medewerker onvermijdelijk is.

Ik ben ervan overtuigd dat het draait om oprechte aandacht voor de medewerker als individu met zijn werk gerelateerde- en persoonlijke vraagstukken. Als deze zich gezien voelt, als mens en als medewerker, heeft dit een directe link met werkgeluk. Het is vaak lastig om dit intern op te lossen. Hulp van een externe partij zoals Loopbaanstation kan hierbij een oplossing bieden. Met onze persoonlijke, no nonsens en tegelijkertijd oprechte benadering kunnen wij de werknemer en werkgever op maat ondersteunen. Dit doen wij om zo de vicieuze cirkel te doorbreken èn de verbinding tussen werkgever en werknemer te versterken.

Ik wens iedereen veel werkgeluk!