Column

Heading

Column

Iets minder vaart

Momenteel is een bedrijfsmakelaar een specialist waarop u letterlijk en figuurlijk kunt bouwen als het gaat om zakelijk vastgoed. Een expert die u door lastige periodes manoeuvreert en adviseert. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe box 3 belasting. Vanaf 2026 is er een nieuw stelsel, maar voorde tussenliggende jaren (geldt sinds 1 januari jl.) werkt het kabinet met overbruggingswetgeving. De overheid wil een systeem introduceren waarin niet over een fictief rendement belasting wordt geheven zoals voorheen, maar over het werkelijke rendement. Zover is het evenwel nog niet, omdat de belastingdienst nog niet klaar is. Wel wil de belastingdienst een begin maken, vandaar de overbruggingsregeling. Het gevolg is dat veel particuliere vastgoedbeleggers over 2023 meer belasting moeten gaan betalen. Vanaf januari wordt uit het box 3 inkomen 32 procent belasting geheven. In de voorlopige aanslag 2023 worden fictieve rendementspercentages gehanteerd die dicht bij het werkelijke rendement van het box 3 inkomen liggen. Dit zijn de rendementspercentages voor 2023. Voor beleggingen en andere bezittingen is dat 6,17 procent.

Naast de ontwikkelingen rondom de box 3 belasting, zien wij dat de eerder genoemde hard gestegen energieprijzen steeds meer vat krijgen op de huisvestingsbeslissingen van bedrijven. Huisvestingsbeslissingen waar wij vaak en graag in meedenken en (on)gevraagd gefundeerd advies over geven. Met name de kleinere bedrijven waarde energierekening een grote kostenpost is, moeten keuzes gaan maken.

Kortom, onder andere de veranderende rentes, hoge energiekosten en verhoging van de overdrachtsbelasting strooien nu wat zand in de machine van commercieel vastgoed. Kopers, huurders en beleggers zijn inmiddels kritischer geworden door deze markt en staan voor keuzes die weloverwogen gemaakt moeten worden. Daarin adviseren we graag, nuchter en met uw belang voorop en op basis van vertrouwen. Dat zit in het DNA van Thoma Post en is nu belangrijker dan ooit.