Column

Heading

Column

Beste Pieter, Caroline, Jan, Dilan en Frans,

De vastgoedmarkt zit muurvast en dat probleem lijkt erger te worden.Dat wisten we al in 2010. Toen werd er voor 2020 al een tekort van 225.000woningen voorspeld. De verhuurdersheffing zat de sociale woningsector als eenstrop om de nek en juist die had de bouwwereld destijds volop aan het werk kunnenzetten. Dan zou het huidige tekort een stuk minder zijn en in verhouding methet huidige prijspeil goedkoper gebouwd. Jullie beloven ons het nieuwe socialecontract, geen individuele standpunten van de partijen maar samen de problemenoplossen. Dat klinkt mooi, want door het zwalkende beleid van de veleRutte-regeringen zitten we nu met de handen in het haar.

Het probleem is groter. Het huidige tekort is opgelopen naar 350.000woningen, wordt naar verwachting 400.000 woningen in 2025. Er zouden per jaarminimaal 100.000 woningen moeten worden gebouwd, dat zijn er naar verwachtingin 2023 maximaal 70.000 en voor 2024 is zelfs maar 65.000 voorspeld. Dit zalook tot gevolg hebben dat mensen die nu in de bouwbranche werkzaam zijn hunheil de komende jaren in andere sectoren zoeken.

Daarnaast ontstaat er nu in de bestaande bouw nog meer tekorten.Het is goed nieuws dat de woningprijzen aan het stijgen zijn, maar de oorzaakis de grote schaarste, door met name het gebrek aan nieuwbouw en doorstroming.Er worden nu meer bestaande woningen per maand verkocht dan er maandelijks opde markt komen. Logisch want iedereen blijft zitten omdat er geen passendaanbod is. Met name ouderen wonen ‘scheef’. Ze willen kleiner maar kunnen nietsvinden dat past en betaalbaar is. De doorstromers komen vervolgens niet aan boden we weten waar dat naartoe gaat.

Ik wens jullie veel wijsheid toe en hoop dat jullie iets vindenom vastgoed uit het slop te trekken. Mogelijke gereedschappen: snellereprocedures, korting op grondprijzen, btw-verlaging op bouwprijzen, subsidies opdoorstroming en ruimere regels voor verhuur in het middensegment. Maar tja, nuheet ik Albert Post en niet Ministers Post maar voor advies stap ik graag metPieter een keertje vanuit Enschede in de trein naar de Hofstad…

Heel veel succes samen! Groet Albert Post.