Column

Heading

Column

Bestaan er nog banken in 2023?

Inmiddels zijn we 2020 ruimschoots gepasseerd, om deze vraagzonder enig voorbehoud te beantwoorden. De banken zijn er nog en veel mensenbleven bankieren waar ze dat al deden! Een aantal uitdagers van 2016 zijnflinke betalingsbedrijven geworden. Nederland heeft als kweekvijver een zeerbelangrijke rol gespeeld, met onder andere wereldspeler Adyen. Echter heeft derolverandering van de bank waarschijnlijk op veel ondernemers meer impact gehaddan op de bank zelf. Afgaande op de kwartaalcijfers van 2023 heeft het debanken goed gedaan!

Meerdan betalingsverkeer
Binnen het betalingsverkeer hebben er flinke wijzigingen plaatsgevonden.Wijzigingen die de fintech IT-specialisten geperfectioneerd hebben. Bankenhebben geprobeerd een inhaalslag te maken, hetzij door een investering of een samenwerking.Deze stappen hebben echter niet geleid tot succesverhalen binnen de banken. Welhebben de banken eigen succesvolle wijzigingen kunnen doorvoeren. Noem hetverdere automatisering, minder baanbrekend maar toch lucratief! Zo kunnen webinnen dezelfde bank binnen een paar klikken een transactie doorvoeren. Ook kunnener online financieringsaanvragen worden gestart, die gekoppeld aan de rekeningvan de ondernemer sneller beoordeeld kunnen worden.

Enzijn ondernemers nu blij?
Het zijn juist die automatiseringsslagen die een veel groter effecthebben op ondernemend Nederland. Wellicht was er stille hoop bij de ondernemersdat de verdere automatisering van hun bank veel gemak zou opleveren. Echter voordie ondernemers, die niet overal ‘binnen de lijntjes kleuren’, levert deautomatisering veel meer nadeel op.

Nadat eerst hun relatiemanager vertrok, kan een bijzondere gebeurtenis(laat staan twee verliesgevende jaren) er nu voor zorgen dat hun dossier wordtovergeheveld naar het hoofdkantoor. Bemenst door totaal onbekende personen. Vaakleidt deze verplaatsing tot het niet verkrijgen van een financiering, dan weleen brief dat de relatie wordt beëindigd.

Bent u die ondernemer die (onbedoeld) ook niet altijd binnen dekredietlijntjes van de bank kleurt? Of heeft u weer behoefte aan dierelatiemanager? Neem dan contact met ons op.