Uranium-verrijker Urenco: in 2040 'NetZero'

Uranium-verrijker Urenco: in 2040 'NetZero'

Christiaan Prenger is voorzitter van de NetZero-werkgroep. “Alle afdelingen zijn daarin vertegenwoordigd en het zijn intrinsiek gemotiveerde collega’s”, zegt de system-engineer. “We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om de CO2-emissies omlaag te krijgen. We zitten er bovenop.” Met de ambitie om voor 2040 ‘NetZero’ te zijn, committeert Urenco zich om tien jaar eerder netto nul CO2 uit te stoten dan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. De NetZero-strategie, die een miljoeneninvestering vergt, wordt breed in het bedrijf gedragen, aldus Prenger. “Het is een belangrijke strategische ontwikkeling, de hele organisatie moet in de doelstellingen geloven. Dat vraagt om een cultuurverandering: iedereen moet het belang daarvan inzien.”

Resultaten

Nucleaire energie past in een duurzame energiemix, is het uitgangspunt van Urenco. “Het gaat heel goed samen met zon en wind.” Daar sluit het NetZero-programma naadloos op aan. Het verrijkingsbedrijf kijkt daarbij ook buiten de hekken: “We hebben een voorbeeldfunctie in de keten, onze leveranciers en klanten kijken naar ons.” De werkgroep heeft inmiddels een paar mooie resultaten behaald. Een goed voorbeeld is het recycling center, waar de gereedschappen en componenten worden gereinigd die in het verrijkingsproces worden gebruikt. Door de grote hal gaat ‘geconditioneerde’ lucht die met stoom op temperatuur en op luchtvochtigheid werd gebracht. Daarbij werd veel aardgas gebruikt.

Vorig jaar kon het verbruik naar nul worden teruggebracht door een alternatieve manier van luchtbevochtiging. Prenger legt uit: “Fijne vernevelaars brengen het water onder hoge druk in de luchtbehandelingskast, waarbij de lucht sterk wordt afgekoeld. Die moeten we dus weer verwarmen. En daarvoor gebruiken we nu restwarmte van het verrijkingsproces. Het recycling center is daarmee volledig van het aardgas af.” De vrijgekomen restwarmte uit het verrijkingsproces kan mogelijk ook worden gebruikt door andere bedrijven op het bedrijvenpark Bornsestraat. Er is er een vooronderzoek aan de gang naar de mogelijkheden en er zijn al bedrijven die interesse hebben: een mooie kans om hun bedrijfsprocessen te verduurzamen.

Een ander initiatief van de werkgroep: het inzetten van een drone om te onderzoeken waar er warmte weglekt. Het heeft al resultaten opgeleverd, vertelt Christiaan Prenger. Ook is er, door het gebruik van slimme sensoren, een energiebesparing van ruim 90 procent op de verlichting doorgevoerd. En onlangs zijn er ruim 8.000 zonnepanelen geïnstalleerd en er komen zonnecarports. Ook de andere verrijkingsfabrieken van Urenco zijn met het NetZero-programma bezig. De werkgroepen wisselen regelmatig plannen en ervaringen uit. De Almeloërs slaan daarbij bepaald geen slecht figuur. Integendeel. Prenger: “We lopen voorop!”

Urenco Nederland B.V.
Drienemansweg 1, Almelo
T. 0546 - 548 131
www.urenco.com