Advertorial

Studenten Saxion, ROC en UT helpen regionaal MKB verder

Advertorial

Studenten Saxion, ROC en UT helpen regionaal MKB verder

Het ROC van Twente, Hogeschool Saxion en de University of Twente begonnen, met ondersteuning van Twenteboard, drie jaar geleden met het ‘uitlenen’ van studenten aan bedrijven om deze verder te helpen. “Toen was de grootste vraag hulp bij digitalisering”, vertelt Menno Both van Saxion. Hij is projectleider van De Digitale Werkplaats, een samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. De Digitale Werkplaats Twente valt onder het lectoraat Digital Intelligence & Business. Het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Overijssel zijn partner, evenals MKB Twente, MVO en een aantal andere marktpartijen. “Digitale marketing stond bij de start voorop. Nu zie je dat de vraag verschuift van digitalisering naar procesoptimalisatie en innovatie. Dat geeft aan dat ons project in die drie jaar tijd bedrijven écht verder heeft kunnen helpen. Organisaties kloppen vaak meerdere keren aan zodat studenten hen ook bij de volgende stap kunnen helpen.”

Innovatiewaakvlam
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de studenten commercieel werken en zo inkomsten bij professionele bedrijven weghouden. “We werken niet marktverstorend”, zegt Marjana van Belkum. Ze is Business Developer bij Saxion en verantwoordelijk voor het verbinden van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Daarnaast zet ze projecten op in het kader van een leven lang leren, organiseert zij events, masterclasses en scholingstrajecten voor Bedrijfsleven. Samen met Both bestiert ze de Digitale Werkplaatsen Twente en Stedendriehoek. “We proberen de innovatie-waakvlam aan te steken bij het MKB. Studenten van ROC van Twente, Saxion en UT denken mee over oplossingen, maar voor de uitvoering verwijzen we door naar de commerciële, liefst regionale, partijen.”

Studenten blijken een kijkje in de keuken in de praktijk geweldig te vinden. “Ze komen bij bedrijven binnen en zien welke mooie carrièrekansen er in eigen regio voor ze zijn”, vertelt Van Belkum. “Wat ze écht gaaf vinden, is dat ze wat ze op hun opleiding leren, kunnen inzetten in de praktijk. Dat ze geen fictieve, maar echte problemen helpen oplossen en ondernemingen naar een hoger plan tillen met hun kennis.”

Volgens Both en Van Belkum brengen studenten niet alleen hun kennis over, maar leren ze door op de werkvloer aanwezig te zijn nog veel meer. “Ze ontwikkelen zich in     communicatie en klantvriendelijkheid, kortom voor hun softskills is dit ook een mooi project”, stelt Van Belkum.

Landelijk koploper
Ondertussen hebben Twentse studenten al zo’n 250 bedrijven bijgestaan, variërend van een vraag die in een middag kan worden beantwoord tot een complexer vraagstuk waarmee één of meer studenten een half jaar bezig zijn. “We proberen de studenten goed te matchen”, vertelt Both. “Eerstejaars tot en met vierdejaars, ze hebben allemaal kennis die kan bijdragen. Niet iedere match valt goed uit, laten we reëel zijn - we schatten dat zo’n tien procent niet helemaal klopt- , maar zo’n negentig procent gaat dus goed, een mooi resultaat waar we trots op zijn. In Twente en de regionale stedendriehoek (Apeldoorn, Zwolle en Deventer) zijn we overig landelijk koploper, ook iets om trots op te zijn.”

Praktische toepassingen digitalisering
Bedrijven kunnen zich met allerlei vragen melden op het vlak van digitale innovatie en online marketing, maar ook cybersecurity en procesoptimalisatie zijn vakgebieden die studenten machtig zijn. Menno en Marjana kunnen legio voorbeelden geven van regionale bedrijven die baat hadden bij de inzet van studenten voor verschillende digitaliseringsvraagstukken. “Maar één van de mooiste voorbeelden vinden we die van een horecaondernemer die de hulp inriep van studenten”, vertelt Both. “Hij is niet alleen ondersteund bij het vinden van de beste manier om een online reserveringssysteem in te voeren, maar ook met de invoering van handhelds (de kleine computers waarmee horecapersoneel een bestelling opneemt bij klanten), met de digitalisering van het inkoopsysteem en zelfs de logistiek in de keuken.”

“Er gebeuren zo veel mooie dingen”, vindt Van Belkum. “Ons project draagt zeker bij aan wat we met zijn allen voorstaan: Het Bruto Twents Geluk. We hebben invloed op de leefbaarheid in de regio, op de professionalisering van het MKB en op het behouden van talent voor de regio.”

MKB-ondernemers kunnen zich met digitale vraagstukken melden bij de Digitale Werkplaats via inf@digitalewerkplaatstwente.nl. Via de website digitalewerkplaatstwente.nl is meer informatie te vinden.