Victor-Jan Leurs trekt en sleurt aan Twente Board

Samenwerking blijft sleutelwoord

Victor-Jan Leurs trekt en sleurt aan Twente Board

Samenwerking blijft sleutelwoord

Bij zijn aanstelling zei hij dat de Twente Board snel op ieders lippen zou moeten liggen. Of dat helemaal gelukt is… “De economie is wel in de afgelopen jaren in Twente harder gegroeid dan in de rest van het land. En dat is een trend­breuk.” Twente Board voert regie op maatschappelijke thema’s als innovatie, verduurzaming en bereikbaarheid. In dat kader werd in 2021 een intentieverklaring ondertekend door de Industriële Handelskamer Nord- Westfalen, Twente Board en Oost NL, met ondersteuning van de gemeente Enschede, Stadt Münster, Euregio en Handwerkskammer Münster voor grensoverschrijdende samenwerking. “Het begin is er.”

Duurzame toekomst

Vanuit het oogpunt van de Euregionale economie is grensoverschrijdende samenwerking nog steeds niet vanzelfsprekend, erkent Leurs. “Maar we stonden met onze rug naar de grens, ik durf te zeggen dat dat niet langer het geval is. De samenwerking in de grensregio is zeker deels te danken aan Onno van Veldhuizen, oud-burgemeester van Enschede. Die er mede voor gezorgd heeft dat de grensregio's Oost-Nederland en Nord- Westfalen intensiever zijn gaan samenwerken om innovaties te versnellen voor een duurzame toekomst. Waarbij bijvoorbeeld wordt gepoogd bestaande materialen en producten zoals textiel hergebruiken, te herstellen, op te knappen of te recyclen om zo meerwaarde te creëren. Maar denk ook aan innovaties om de waardeketens van individuele bedrijven te verduurzamen. “Op die manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid.” Namen en rugnummers? “Onze wederzijdse succesgebieden zijn bijvoorbeeld batterijtechnologie, digitale industrie en medische gezondheid. We werken samen aan een structurele, grensoverschrijdende strategische agenda met als doel onze economische activiteiten te versterken en het wereldwijde concurrentievermogen van onze bedrijven te vergroten.”

Silicon Valley 

Op de thema’s Slimme Energie, Geavanceerde Productie en Robotica, Medische Technologie en Circulaire Economie, werken we intensief samen met Nord-Westfalen om innovatieve ondernemers en kennisinstellingen in beide regio's te ondersteunen en te koppelen. Regelmatig wisselen we ideeën uit en organiseren we activiteiten om de economische ontwikkeling in onze grensoverschrijdende regio te stimuleren en bedrijven vooruit te helpen. Dit leidde bijvoorbeeld tot een innovatie- en businessmissie naar Silicon Valley dat resulteerde in een samenwerking tussen de universiteiten van Stanford met die van Münster en Twente. Leurs is verder ook blij met de “Battery ResearchDay” en de Duits- Nederlandse zakendialoog over energietransitie. “Dat vind ik mooie gezamenlijke successen. Daarnaast vonden bijeenkomsten plaats tussen Nederlandse en Duitse MedTech clusters en de start-up-systemen in Twente en Münster. Met het toetreden van WTC Twente en Münsterland is onze samenwerking nog krachtiger om in de regio’s de economische activiteiten en innovatie te versterken en zo de concurrentiekracht van onze bedrijven te vergroten." Niet onvermeld mag blijven, vindt Leurs, dat de Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Oost NL en Twente Board eind vorig jaar een bezoek heeft gebracht aan Brussel brachten om onze gezamenlijke grensoverschrijdende strategie te presenteren. Een delegatie bestaande uit overheden, ondernemers en kennisinstellingen sprak met verschillende organisaties in Brussel over de mogelijkheden om te komen tot een duurzame, grensoverschrijdende samenwerking. Het gaat uiteindelijk om het versterken van de economie, het innovatie-ecosysteem in te zetten voor de Europese missies en de kracht van het midden- en kleinbedrijf beter te benutten. Het gesprek vond niet toevallig plaats in het Huis van de Nederlandse provincies. “Wij hebben duidelijk kunnen maken dat we op eigen kracht investeren in de samenwerking, maar dat steun van Europa nodig is om de volgende stap te kunnen maken.”

Verbinding

“Om de grensoverschrijdende samenwerking in een stroomversnelling te brengen zou structurele onder­steuning uit Europa zeer welkom zijn. Binnen de Twente Board voeren wij Europese idealen in de praktijk uit, door de krachten te bundelen tussen overheid, onderwijs en ondernemers, over de grenzen heen. Door kennis en bedrijven bij elkaar te brengen in duurzame grens­overschrijdende clusters, bouwen we aan een ‘double, triple-helix strategie’ voor onze regio’s. Dat is waardevol voor Nederland en Duitsland, maar biedt ook kansen voor Europa. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan waarde-ketens die minder afhankelijk zijn van landen zoals China of Rusland. We moeten de grenzen niet als barrière maar als verbinding gaan zien.” De afgelopen jaren hebben de IHK, Twente Board en Oost NL met succes gezamenlijk goed gebruik gemaakt van subsidies zoals Interreg. “Dat zijn MKB-projecten die in de afgelopen vier jaar tijd 360 ondernemers in het Nederlands- Duitse grensgebied hebben geholpen bij meer dan 120 innovaties.” We blijven ons inzetten om vanuit onze gezamenlijke strategie samen met Europa te bouwen aan een sterke economie en een duurzame toekomst, aldus een tevreden Leurs.