Samenwerking tussen Twence en Cogas

Regionaal Warmtenet Twente heeft grote plannen

Samenwerking tussen Twence en Cogas

Regionaal Warmtenet Twente heeft grote plannen

Vanuit Twence is er al voldoende duurzame hoge temperatuurwarmte beschikbaar om woningen en bedrijven op het Regionaal Warmtenet Twente aan te sluiten. “ We gaan een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio", aldus Tamboer en Koeman. Ze vertegenwoordigen Twence en netwerkbedrijf Cogas, en samen vormen ze met En natuurlijk de belangrijke spelers in Regionaal Warmtenet Twente. De combinatie zorgt voor duurzaamheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid. “ Stapsgewijs willen we het open net, met warmte voor stedelijk Twente, verder uitbouwen. Eerst een hoofdtransportnet naar Hengelo, om vanuit daar de regio verder te voorzien van warmte. In 2050 moeten die 100.000 WEQ (woningequivalent) zijn gerealiseerd: woningen én bedrijven.”

Warmtebronnen
Zo werkt het in de praktijk: het hete water van Twence op de Boeldershoek in Hengelo-Zuid wordt straks via een ondergrondse warmteleiding mogelijk naar Hengelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Almelo en Oldenzaal getransporteerd. In feite wordt het rondgepompt, met een begintemperatuur van zo’n 90 graden Celsius. Het afgekoelde water gaat retour naar Twence om daar weer te worden opgewarmd. Bij Twence komt die warmte uit verschillende bronnen, zoals restafval en biomassa. Die laatste geproduceerde warmte is 100 procent duurzaam, bij de warmte uit niet-herbruikbaar restafval is dat 53 procent en dat gaat verder omhoog door de in aanbouw zijn de grootschalige CO2-afvang. Enschede loopt voorop, daar ligt al meer dan tien jaar een ondergrondse hoge temperatuur- warmteleiding, goed voor 25.000 WEQ. Grolsch en de UT zijn aangesloten, ook particuliere woningbezitters haken aan. “ En het groeit jaar na jaar”, zegt Leendert Tamboer. Op termijn moeten het 50.000 aansluitingen worden. Het is een bewezen techniek, aldus Tamboer en Koeman wijzend naar Scandinavië. “Daar is het doodgewoon. Maar wij zijn met aardgas opgegroeid…” De warmte van Regionaal Warmtenet Twente is geschikt voor gebouwverwarming en warm water, waardoor het ook kansen biedt voor de verduurzaming van ondernemingen. Grolsch is al een tevreden afnemer en wilde capaciteit verder uitbreiden. Het regionale bedrijfsleven is een belangrijke doelgroep, benadrukken Koeman en Tamboer. Het is evenwel vooral aan de gemeenten om het warmtenet te promoten. En die kunnen zich met duurzame industrieterreinen positief profileren, aldus de mannen van Twence en Cogas.Hoe zeker is het dat Twence tot in lengte van jaren energie blijft leveren?Tamboer: “Het warmtenet wordt een open net, waarop in de toekomst alternatieve energiebronnen worden aangesloten. Levering van warmte is dus verzekerd, ook voor de langere termijn.”