Logistiek verbindt alle sectoren

Logistiek verbindt alle sectoren

" Onze belangrijkste taak is de belangen behartigen van de sector”, begint hij. “ Lobbyen dus, maar ook samenwerking en kennisdeling staan hoog op het programma.” Dat laatste gebeurt steeds meer. Waar het zo’n tien jaar geleden nagenoeg ondenkbaar was dat concurrerende bedrijven bij elkaar in de keuken keken, is dat nu steeds meer gemeengoed geworden. “ Iedereen heeft te maken met digitalisering, met gebrek aan handjes, met steeds verdergaande regelgeving op het gebied van duurzaamheid en in onze branche specifiek met de regelgeving op het vlak van verplichte registratie van CO2 uitstoot die er – heel binnenkort – aan zit te komen. Samenwerking om deze uitdagingen aan te gaan is essentieel.”

Digitalisering en energietransitie

Ook op het gebied van innovatie kunnen Twentse logistiek en transportbedrijven veel van elkaar leren. Adviseur Innovatie & Duurzaamheid van de Logistic Association Sebastian Piest: “ Ieder logistiek bedrijf heeft te maken met digitalisering, met de energietransitie, maar ook met arbeidstekorten en op sociaal maatschappelijk gebied onder meer met de leefbaarheid. Onder onze leden zijn veel initiatieven gestart op dit vlak. Door bedrijven met elkaar in contact te brengenen door als kennisbank te fungeren voor onze leden, voegen we met learning communities veel toe. Dat kan op allerlei gebieden: van slimmer plannen van transport tot beter voorraadbeheer, maar ook het geavanceerd gebruik van big data en Artificial Intelligence, bijvoorbeeld om minder leeg te rijden en beladingsgraden te maximaliseren.”

Actueel zijn verder nog de gevolgen van de droogte die vorig jaar ook de Twentekanalen trof. Doordat het waterpeil zo laag was, was transport over het water minder of zelfs helemaal niet mogelijk. “ Door data van verschillende bedrijven te verrijken met de (sensor) data die door Rijkswaterstaat en de overheid wordt verzameld, kunnen we voorspellingen doen, anticiperen op toekomstige droogte en gezamenlijk nadenken over mogelijke oplossingen en vervoersalternatieven. Door samen te werken met de Universiteit Twente en met het ROC van Twente, Windesheim en Hogeschool Saxion, vinden innovaties hun weg in het bedrijfsleven en kunnen veel van onze leden daar hun voordeel mee doen.” Naast zijn baan bij Port of Twente, is Sebastian onderzoeker bij de Universiteit Twente en verbonden aan Topsector Logistiek. Hierdoor zijn de lijnen naar kennis en expertise kort.

Profilering van de branche

Over dit soort vraagstukken gaat het in de transport- en logistieksector. Maar ook wordt nagedacht over oplossingen om het tekort aan arbeidskrachten te lijf te gaan. Aan de ene kant zet de Logistic Association in op profilering van werken en leren in de branche vanuit het Huis voor de Logistiek dat ook in de Port of Twente zetelt om de sector meer bekendheid te geven. Onder meer kunnen leerlingen en volwassenen die in de logistiek willen werken kennismaken tijdens de Week van de Logistiek eens per jaar of gericht aansluiten bij rondleidingen in de bedrijven van de leden. “ Ook de app ‘Rondje Twente’ waar toekomstige medewerkers kennis kunnen maken met de logistiek en de bedrijven in de regio en waar werknemers via e-learning bijblijven is een goede manier om onze branche te promoten,” vertelt Ben.

Aan de andere kant is bij het oplossen van personeelstekorten in de logistiek innovatie ook een sleutelwoord. Sebastian: “ Een aantal bedrijven is bijvoorbeeld een pilot gestart met het onbemand containertransport op XL Businesspark. Voor korte routineritten onderzoeken we de haalbaarheid. Niet alleen technisch gezien. Zo kan de beperkte menskracht beter worden ingezet. Door bedrijven, en ook onderwijs en onderzoekinstellingen met elkaar in contact te brengen via onze vereniging, staan we als Port of Twente sterker.”

Strategische ligging

Onder de vlag van Port of Twente, werken de gemeenten Almelo , Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem samen in het havenbedrijf. De binnenhavens vormen gezamenlijk een van de grootste binnenhavens van Nederland. Ze worden gekenmerkt door hun strategische ligging op de belangrijke Europese Northsea Baltic, corridor tussen de Rotterdamse zeehaven, Twente en het Europese achterland in Duitsland, Polen en de Baltische staten. Deze combinatie van water, weg en spoor behoort tot de tien belangrijkste corridors in het TEN- T programma van de Europese Unie. Ook buiten Twente heeft de Logistic Association dus een taak te vervullen. “ We lobbyen ”, vertelt Ben. “ Maar we nemen ook deel aan handelsmissies. Nu bijvoorbeeld naar de Baltische staten om de banden in die staten aan te halen om zo het gemis van het zaken doen in Rusland – dat door de oorlog met Oekraïne is stil komen te liggen – op te vangen. Ook hierin is het gezamenlijk optrekken van onze leden een groot voordeel.”

Volop in beweging

“ We zijn er om het overheidsbeleid uit te voeren, maar ook om onderwerpen vanuit Twente landelijk op de kaart te krijgen ”, aldus Ben. “ Bijvoorbeeld de bereikbaarheid via de A1 en de N35, maar ook de verruiming van de Twentekanalen die mede door onze inspanning onlangs is afgerond.” De Transport en Logistieksector in Twente is kortom volop in beweging. “ We zijn als Logistic Association altijd bezig met ons motto: beter, slimmer, duurzamer. Logistiek is overal: van ziekenhuizen, tot de bouwwereld en op kantoren. Logistiek verbindt alle sectoren.”