Kennispark Twente

Hightech- kraamkamer vol ambities

Kennispark Twente

Hightech- kraamkamer vol ambities

De passanten zullen wellicht ook niet allemaal weten dat in hun mobieltjes onderdelen van chips zitten die door bedrijven op en rond het Kennispark Twente zijn ontworpen. En dat bluetooth en wifi hier zijn uitgevonden. En er gebeurt nog veel meer op deze hightech-kraamkamer. De nieuwbouwplannen liggen klaar om de activiteiten nog meer vorm te kunnen geven: een nieuw innovatiedistrict langs de Hengelosestraat komt eraan. Kennispark Twente omvat drie gebieden: de Universiteit Twente, het Business & Science Park en ‘Twente Village’: de Grolsch Veste en omgeving, inclusief Kinepolis en het Go Planet Parc. Een innovatiedistrict van 180 hectare waar een enorme hoeveelheid hightech-kennis is geconcentreerd, met ruim 450 bedrijven, samen goed voor ruim 10.000 arbeidsplaatsen. En dat zal verder groeien, want daarvoor zijn alle voorwaarden aanwezig. Kennispark Twente is een banenmotor.

Krachten bundelen
Op Kennispark Twente bundelen ondernemers, de Universiteit Twente en Gemeente Enschede hun krachten. Hier is een combinatie van wetenschap, technologie, innovatie en ondernemerschap ontstaan: die samenwerking moet ervoor zorgen dat deze innovatiecampus in 2030 dé Europese toplocatie voor ondernemend talent en bedrijven is. Daarbij blazen ook Saxion en het ROC van Twente hun partijtje mee, evenals partners zoals provincie Overijssel, Oost NL, WTC Twente en Novel-T. “Door de sterke focus van de verschillende topwerklocaties in Twente (Technology Base, High Tech Systems Park bij Thales, Connect-U en XL Businesspark in Almelo) is Twente ook aantrekkelijk voor andere bedrijven die graag op een broedplaats van innovaties zitten”, zegt Kennisparkdirecteur Marike Bezema. “Samen met Oost NL en WTC Twente zorgen we ervoor dat de goede bedrijven hier kunnen landen.” “Er wordt hier unieke kennis ontwikkeld vanuit de UT”, leggen Marike Bezema en clustermanager Marieke Stokkelaar uit. Stokkelaar: “Als je een succes wilt maken van je innovatiedistrict, moet je kiezen voor de unieke kennisposities waar je al sterk in bent, zoals medische- en chiptechnologie (MedTech en ChipTech), Advanced Manufacturing, Materials en Smart & Secure Systems. Op die gebieden profileren we ons nu heel nadrukkelijk en excelleert de UT.”

Bij de clusters staat alles in het teken van hightech en innovatie: bedacht op de UT, verder ontwikkeld en tot wasdom gekomen op Kennispark Twente. De kennis wordt omgezet in commerciële bedrijfsactiviteiten: hier vinden technologiebedrijfjes een plek om activiteiten te ontplooien, vanaf de startup-fase tot internationaal toonaangevende spelers, zoals Demcon en Teledyne Dalsa. “Where science becomes business!”, luidt de slogan. Het innovatiedistrict is volop in ontwikkeling, er liggen miljoenen aan subsidies klaar voor een stevige revitalisering van dit district.

Bouwplannen
En dat zullen de passanten ook met eigen ogen kunnen zien. Want het Kennispark Twente wordt de komende jaren echt goed herkenbaar, vertelt Bezema. “Er gaat hier veel gebeuren! Als je over een jaar over de Hengelosestraat rijdt zul je een heel ander gevoel krijgen. Dan staan hier nieuwe gebouwen in de steigers.” De bouwplannen zijn een concrete vertaling van de ambities en verwachtingen die hier leven.

”Een belangrijke stap is om ook de focus van dit innovatiedistrict sterk uit te dragen zodat talenten in de regio Kennispark weten te vinden. Veel UT studenten verlaten na hun studie de regio, maar ook Saxion en ROC studenten weten vaak niet welke kansen er op Kennispark liggen. De technologie die hier ontwikkeld wordt draagt bij aan de maatschappelijke opgaven die we met elkaar hebben. Dit moeten we beter uitdragen, want dat zijn de bedrijven waar je graag wilt werken.”

The Gallery is zo’n beetje het middelpunt van het Twentse innovatiedistrict. Het voormalig gebouw van Chemische Technologie heeft een ingrijpende metamorfose ondergaan en is nu een modern centrum voor innovatieve startende bedrijven. Er zijn bedrijfs-, ontmoetings- en vergaderruimtes en er zijn ook ondernemersloketten gevestigd. Aan de overkant wordt het zakelijke Innovatiedistrict ingevuld.

Het fraaie, futuristische Fraunhofer Innovation Platform met het Advanced Manufacturing Center, de Duitse tegenhanger van TNO, dat maakbedrijven adviseert bij innovatieve oplossingen voor productievraagstukken, is daar inmiddels in gebruik genomen. Fraunhofer vestigde zich zes jaar geleden op Kennispark Twente en had behoefte aan nieuwe huisvesting. Op de groenstrook aan de Hengelosestraat gaat ook NEXT Twente verrijzen, een bedrijvenverzamelgebouw voor doorgroeiers. Het zal waarschijnlijk eind 2024 worden opgeleverd. Het complex krijgt gedeelde voorzieningen voor de huurders, waarbij te denken valt aan een vergadercentrum, maker spaces, labruimten en mogelijk ook een auditorium. Er komt eveneens een parkeergarage voor 300 auto’s, inclusief een fietsenstalling. Bovendien gaat de Enschedese woningcorporatie Domijn er een woongebouw met zo’n honderd wooneenheden bouwen voor young professionals die op de UT of Kennispark werken en studeren. Ook op de UT-campus zal een woongebouw worden gerealiseerd, beide complexen zijn naar verwachting eind 2024 gereed. Ze moeten helpen om talentvolle technici aan de regio Twente te binden. En daarvoor zijn nu eenmaal aantrekkelijke woon-, werk- en leefplekken nodig.

Marike Bezema

Nieuwe initiatieven
En er is ruimte voor meer bedrijvigheid. Zo richt de aandacht zich op de bouw van New Origin, een productiefaciliteit van zogenaamde fotonische chips, dat regionale bedrijven in staat moet stellen om hun eigen fotonische chips te produceren. De UT heeft daarvoor een subsidie van zes miljoen euro binnengehaald, maar er zullen veel meer miljoenen nodig zijn. Wat Bezema en Stokkelaar betreft is Kennispark Twente daarvoor de ideale vestigingslocatie, mede omdat ChipTech Twente zo’n sterk cluster is. “We zijn in Twente extreem goed in het designen van micro-elektronische chips”, zegt Stokkelaar. “Daarnaast zijn we ook goed in fotonica, microfluïdica en quantum”, meldt ze. Dat zijn nieuwe technologieën die weer op een andere manier informatie overdragen, bijvoorbeeld via licht of vloeistof, maar wel de rekenkracht nodig hebben van de klassieke elektronische chip. “We willen kijken of we deze nieuwe technologieën met elkaar kunnen gaan combineren om zo nieuwe producten te maken die nog niet bestaan. Bijvoorbeeld door over je smartwatch te likken om te kijken of je corona hebt. Dat kan nu nog niet. Maar als we wel uitvogelen hoe dat moet, dan wil je die nieuwe chips misschien ook wel gaan produceren. Wat je daarvoor nodig hebt, zijn we nu aan het onderzoeken”.

Kennispark
info@kennispark.nl
www.kennispark.nl