IKT

Een duurzame bedrijfsstrategie gaat verder dan een Dopper

IKT

Een duurzame bedrijfsstrategie gaat verder dan een Dopper

Het zit hem niet alleen in het belang voor de planeet, uiteindelijk biedt het ook voor de lange termijn winstgevendheid voor de bedrijven. “Bedrijven bij wie de duurzaamheidsgedachte ook praktisch in het bedrijfs-DNA zit kunnen profiteren van kostenbesparingen, innovatie en ook klanten en medewerkers die trouw zijn aan hun organisatie. Naast missie, visie en kernwaarden wordt de ecologische voetafdruk steeds onderscheidender voor bedrijven.” aldus Rianne.

Talent behouden en aantrekken is voor veel ondernemingen al een veelomvattend proces. Juist door in te zetten op duurzaamheid en dit actief uit te dragen aan medewerkers en klanten, breng je een gedragsverandering teweeg die van betrokkenen ambassadeurs maakt. Zolang je jouw medewerkers actief betrekt, worden er steeds meer zaadjes geplant voor een groenere organisatie. En daar pluk jij als ondernemer op korte én lange termijn de vruchten van.

Duurzame business, hoe dan?

Inzicht in het laaghangend fruit

Analyseer de bedrijfsvoering en maak inzichtelijk waar het laaghangend fruit zit om duurzame stappen temaken. Moet elk A4’tje wel echt geprint worden, of kan het ook digitaal? Gaan na kantoortijden echt de lampen en verwarming bij jullie uit of zit daar nog verbetering?

Succesvol ondernemen op slimme wijze

Als een organisatie in medewerkers groeit, groeien dem2 vaak mee. Verbouwen, aanbouwen of een nieuw pand lijken logische oplossingen, maar inmiddels zien we een nieuwe trend ontstaan die laat zien dat het ook duurzamer kan. Het vraagt om wat regelwerk, maar de coronapandemie maakte het ons duidelijk: hybride werken heeft de toekomst. Het vraagt van werkgevers soms een investering in een thuiswerkplek, maar biedt veel mogelijkheden voor mensen voor wie thuiswerken geen probleem is. Zo hou je kantoorruimte over voor collega’s die thuis niet de mogelijkheid hebben om te werken of die vanwege hun functie vanzelfsprekend op kantoor moeten zijn. Ook een externe flexplek kan voor medewerkers motiverend werken. Vergeet aan de andere kant niet extra te investeren in teambuilding om de onderlinge collegiale verbinding te houden.

Ketenverantwoordelijkheid

De meeste impact maak je met de duurzame optimalisatie van je eigen bedrijf. Maar vergeet ook niet met leveranciers in gesprek te gaan. Wat doen zij al om duurzame processen mogelijk te maken? Verantwoord inkopen doe je door rekening te houden met sociale- en milieuoverwegingen. Door te kiezen voor duurzame materialen, recyclemogelijkheden en het minimaliseren van het afvalproduct, kom je dichter bij het duurzame doel.

Maak van duurzaamheid een teamsport

Successen vieren doe je het liefst samen. Maak van duurzaam ondernemen een teameffort. Wat zijn de ontwikkelingen die jouw werknemers zien op het gebied van duurzaamheid? Welke best practices zien zij? Welk duurzaam gedrag wat ze thuis toepassen, kunnen ze meenemen naar hun werkplek? Betrek medewerkers actief. Een duurzaam bedrijf, hoe maken we dit samen mogelijk? Zo krijg je iedereen bewust en vanuit eigen regie actief op dit onderwerp, met duurzaam ambassadeurschap tot gevolg.

Houd duurzaamheid actueel

Blijf zowel intern als extern communiceren over waarom jullie duurzame stappen zetten en wat het jullie als organisatie oplevert. Dit kan enerzijds aantrekkelijk zijn voor nieuwe werknemers maar ook overtuigend werken bij potentiële klanten om met jou zaken te doen.

Een schepje Twentse nuchterheid

In Twente weten we onmeunig goed hoe we lokaal moeten produceren. Duurzaam produceren en ondernemen wordt ook steeds interessanter en noodzakelijker. Zeker als je kijkt naar de klimaatdoelen. Zie je nut en noodzaak om zelf duurzame stappen te maken? Vind dan niet het wiel zelf nog een keer uit, maar kijk naar (lokale) initiatieven die zich al bezig houden met jouw duurzame ondernemersdroom. Met een beetje geluk kom je ook nog bij mooie subsidiemogelijkheden uit. Het zit in ons Twentenaren om elkaar verder te helpen. Een uitgebreid Twents netwerk kan je helpen om jouw stap naar Bruto Twents Geluk duurzaam te maken.

UPCOMING | Masters of IKT

De economische situatie, sky high of turbulentie?

Mondiale spanningen en de recente pandemie hebben onze kijk op ondernemen veranderd. Hebben we economisch gezien echt die turbulentie waar we overal over lezen, of gaan we toch sky high alleen weten we het niet?

Wanneer? Dinsdag 28 maart van 15.30 - 18.30 uur
Kaarten via ikt.eventgoose.com

Vitaliteit, zelfzorg of bedrijfsbeleid?

Dat de juiste balans tussen lichaam en geest bijdraagt aan een goede gezondheid horen we overal. Wanneer heb jij als werkgever invloed op het medewerkerswelzijn en wanneer gaat dit over op het ‘zelfzorgend vermogen’ van jouw medewerker?

Wanneer? Donderdag 25 mei van 15.30 - 18.30 uur
Kaarten via ikt.eventgoose.com

Mail, bel of kijk op de site voor meer informatie! www.ikt.nl