Dura vermeer neemt voortouw

De keten activeren en samen CO2 reduceren

Dura vermeer neemt voortouw

De keten activeren en samen CO2 reduceren

“ We voelen het als onze verplichting om de hele keten, inclusief onze opdrachtgevers mee te nemen in duurzame en circulaire bouw”, zegt Koert Terhürne, directievoorzitter van Dura Vermeer Bouw Hengelo, onderdeel van de divisie Bouw en Vastgoed. “ Iedereen moet ervan worden doordrongen dat er wat moet gebeuren, dit kunnen we niet alleen. Ik reken erop dat onze klanten meegaan met dit gedachtengoed.” Bart Pigge, directeur voorbereiding, wijst erop dat er nog veel werk moet worden verzet om aan de duurzaamheidsambities te voldoen. “ Er ligt nog veel onontgonnen terrein voor ons. We gaan bijvoorbeeld op zoek naar natuurlijke, biobased materialen. Het zijn ingrediënten om CO2-neutraal te kunnen bouwen. Daarbij hebben we ook al onze samenwerkingspartners nodig.” De peildatum is eind 2022. Vanaf die nulmeting moet de CO2-emissie jaarlijks worden gereduceerd. Begin dit jaar verschijnt de ‘routekaart’ met de mijlpalenrichting 2030. Pigge legt uit hoe dat werkt: “ We kennen per segment CO2-budgetten toe aan onze projecten. We rekenen in dat kader onder meer uit hoeveel CO2 een woning in een bepaald jaar uitstoot, en hoe dat elk jaar moet afnemen.” Rekenfactor daarbij is het aantal kilo’s CO2 per vierkante meter. Dat is nu ongeveer 300 en dat moet dus over zeven jaar terug naar 150 kilo, waarbij het gaat om zowel de bouw van de woning als het gebruik door de bewoners. Er liggen daartoe verschillende gereedschappen op de plank, legt Pigge uit: “Zoals houtbouw, energieneutrale gebouwen, hergebruiken en het toepassen van biobased materialen zoals vlas, lisdodde of mycelium.”

Net Zero-strategie De maatregelen vallen binnen scope 3 van de stappen van de Net Zero-strategie. Maar wat voor Dura Vermeer de laatste scope is (de realisatiefase), is dat voor de opdrachtgevers scope 1 en 2 (de gebruiksfase). Wat betekent dat eindgebruikers goed op weg worden geholpen bij het reduceren van de emissie. Terhürne legt uit dat z’n eigen bedrijf al een eind op weg is. Zo is het wagenpark en het materieel al grotendeels elektrisch(scope 1). Bovendien draait het hele bedrijf op groene energie (scope 2). “ We gebruiken 100 procent windenergie, er liggen zonnepanelen op het dak en die komen ook op de parkeerplaats met houten constructies.” Het complete kantoorgebouw is overigens al veertien jaar van het gas af. Nu wacht scope 3, kort samengevat: “ Alles wat er op de bouwplaatsen gebeurt.” Op die bouwplaatsen van Dura Vermeer is de toepassing van houten materialen al vaak gemeengoed. Een mooi voorbeeld daarvan is Blokje Om. Op de funderingen van afgeschreven, gesloopte woningen bouwt de Hengelose vestiging in slechts twintig werkdagen compleet nieuwe huizen, gebaseerd op een houten woningbouwproduct. Blokje Om is populair onder woningcorporaties: er zijn op deze manier inmiddels 400 woningen gebouwd in Noord en Oost-Nederland, het werkgebied van ‘Hengelo’. Op dit moment zijn er ruim honderd woningen in voorbereiding en productie. Dura Vermeer Bouw Hengelo is breed actief: ontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie & transformatie en beheer & exploitatie. “Een sterke omzetmix maakt ons wendbaar, zodat we goed kunnen schakelen”, aldus Koert Terhürne, die in het bijzonder wijst op het belang van renovatie als het om duurzaamheid gaat: “Dat is het allerbeste wat je kunt doen: behouden wat goed is en waarde toevoegen door te renoveren. Daarbij heb je weinig materiaal nodig en nog veel minder energie!”

Groen op de werkvloer Ook de medewerkers van de Hengelose vestiging dragen de groene gedachte uit. Tijdens evaluatiegesprekken komt dit thema bijvoorbeeld aan de orde en dat gebeurt ook tijdens sollicitatiegesprekken. Op de werkvloer wordt ook regelmatig aandacht aan besteed aan ‘het goede doen’, legt Bart Pigge uit. “ We lanceren duurzaamheidsinitiatieven die we vanaf morgen al kunnen oppakken om bewustwording onder onze mensen te creëren. Zo introduceren we maandelijks een nieuw onderwerp zoals afvalreductie, energie besparen, productconsumptie en meatless monday.” De instroom van jong talent speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame toekomst. Mede daarom is er binnenkort het jaarlijkse duurzaamheidsevenement voor bouwkundestudenten van mbo, hbo en universiteit. Een inspirerende spreker informeert hen over een duurzaamheidsthema en een collega vertelt aansluitend hoe we dat thema concreet maken binnen onze organisatie”, zegt Terhürne. Deze doelgroep is overigens al enorm gemotiveerd en bekend met de noodzaak, zegt hij erbij. Een ander initiatief is de aandacht voor het B Corp-certificaat, een keurmerk voorbedrijven die een transparante verbinding willen maken tussen profit enpurpose. Pigge: “ We kijken daarbij naar de eisen van B Corp en onze huidige positie. Het verschil daartussen kan wellicht een bijdrage leveren aan onze MVO-en duurzaamheidsagenda voor de komende jaren.”