Voormalig IT-ondernemer Victor-Jan Leurs nu aanjager ontwikkeling Twente

Bruto Twents geluk

Voormalig IT-ondernemer Victor-Jan Leurs nu aanjager ontwikkeling Twente

Bruto Twents geluk

Om enthousiaste verhalen over Leurs te horen, hoef je niet ver te zoeken: een ervaren ondernemer, een pionier op het gebied van Digital Transformatie, hoor en lees je overal. Op 1 januari 2000 startte hij Computer SOS, een specialist op het gebied van netwerken (plus servers en opslag) dat in een paar jaar tijd meer dan zestig man op de loonlijst had staan. En jaren achtereen in de Deloitte Fast 50 stond. Maar juist als het goed gaat moet je nadenken over de toekomst, zegt Leurs. ”Computer SOS was eigenlijk een ‘commodity-bedrijf’. Een massa-geproduceerd ongespecialiseerd product. “Niets mis mee, maar wel een gevaar voor de continuïteit.”

ICT
En toen ontmoette Leurs collega’s van Google Enterprise die hem de visie van Google op cloud-computing uitlegde. “En als hun visie werkelijkheid zou worden, zou Computer SOS geen lang leven meer beschoren zijn.” Leurs anticipeerde na dat gesprek heel snel. Hij richtte Caase.com op (wat staat voor Cloud as a Service) waarin later ook Computer SOS opging. Onder zijn leiding groeide Caase.com uit tot één van de succesvolste ICT-bedrijven op het gebied van Cloud Computing, met als hoogtepunt de uitverkiezing in 2016 tot Microsoft ‘Country Partner of the Year’ en ‘Worldwide Cloud Partner of the Year voor Enterprise in 2014’. En in 2015 was hij ook winnaar van de Rode Loper in Twente. Opvallend is dat Leurs zeker niet schouderophalend op die regionale onderscheiding neerkijkt. In tegendeel: “Er zaten driehonderd regionale ondernemers in de zaal en dat zij mij gekozen hebben tot beste ondernemer van Twente vind ik een grote eer.” Of dat allemaal klanten zijn geworden, vertelt het verhaal niet, maar al die onderscheidingen leverden Leurs veel internationale aandacht op. Van onder meer (in 2017) ’Insight Enterprises’, een Amerikaans beursgenoteerde Fortune 500 concern met twaalfduizend medewerkers en twaalf miljard omzet. “Ze wilden Caase.com kopen voor de kennis van de cloud,” zegt Leurs, die na de overdracht werd aangesteld als General Manager. Hij werd dankzij de verkoop financieel onafhankelijk, maar hij zorgde ook goed voor zijn medewerkers . “Ik zou nog twee jaar blijven, maar dat werden er drie.”

Twente Board
Een nieuwe uitdaging vond hij in juli 2021 dus bij de Twente Board (een samenwerkingsorgaan van de veertien gemeenten, alle ondernemers en het onderwijs in Twente). Van Leurs is bekend dat hij houdt van bestuurders die van aanpakken weten. Die niet alleen vergaderen, maar vooral ook gaan voor actie en resultaat. Daarmee was hij de aangewezen persoon om per 1 juli 2021 de nieuwe ‘ Twente board organisatie‘ die de samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers op hoog niveau onderstreept, te gaan leiden. Zo praten naast onder anderen de burgemeester van Enschede, de bestuursvoorzitters van Saxion, ROC en UT ook doorgewinterde ondernemers als Dennis Schipper (Demcon) en Andre Pluimers (Bolk) mee. En daar is Leurs zichtbaar opgetogen over. Omgekeerd is het enthousiasme in de Twente Board groot dat een ondernemer als Leurs de handschoen als aanjager heeft opgepakt . “We streven ernaar dat op 1 januari 2023 zoveel mogelijk Twentenaren weten wie Twente Board is en wat we doen: het versterken van de economie, het investeren in kansrijke projecten en het behoud van talenten in de regio.” Het werpt nu al vruchten af, vindt Leurs, die benadrukt dat de economie in Twente het laatste jaar harder is gegroeid dan in de rest van het land. “Vergis je niet, dat is een trendbreuk.” Het bruto regionaal product per inwoner is het landelijk gemiddelde (+3,5%) ontstegen. “De werkloosheid is voor het eerst in de historie gedaald onder het landelijk gemiddelde. Dat is heel fijn, maar levert weer nieuwe uitdagingen op. De vraag naar technisch talent blijft onverminderd hoog, we hebben nu een krappe arbeidsmarkt.”

Voormalig IT-ondernemer Victor-Jan Leurs voor het Twentehuis.

Twents eco-systeem
De ‘Agenda van Twente ‘ is een investeringsprogramma en de basis onder de activiteiten van de Twente Board. De Agenda maakt de plannen zichtbaar. En dat is ook in ‘politiek Den Haag’ in goede aarde gevallen. “Het leidde in de afgelopen jaren tot investeringen in Twente van pakweg 169 miljoen.” Samenwerken loont, is het motto van Leurs. En bij het beoordelen van de projecten moet vakmanschap centraal staan, zegt hij herhaaldelijk. “De Twente Board voert regie op maatschappelijke thema’s als innovatie, verduurzaming van de economie en bereikbaarheid van de regio. Maar we maken ons ook druk om bijvoorbeeld de huisvesting van studenten.” En dat leverde bijvoorbeeld (relatief snel) nieuwe huisvesting op toen de Twente Board overleg organiseerde met de universiteit, de gemeente, woningcorporaties en andere belanghebbenden. Twente is sterk in medische technologie, de groeibriljant van onze economie. De topsector Life Science ontwikkelt zich veel sterker dan in de rest van het land. Jaren van investeren en plannen maken hebben geresulteerd in een bruisend eco-systeem in Twente. “

"De werkeloosheid is voor het eerst in de historie gedaald onder het landelijk gemiddelde"

Bereikbaarheid
En ook de bereikbaarheid van Twente is een terugkerend gespreksonderwerp. Leurs is trots dat de Twente Board een belangrijke rol heeft gespeeld bij de lobby een intercityverbinding tussen Zwolle en Twente en Munster te realiseren. “Een internationale lijn binnen de Euregio, daar moeten we op inzetten. Groei zit niet alleen in de Randstad.” “De Twente Board wordt herkend als samenwerkingspartner. Dat doen we bijvoorbeeld intensief met Brainport Eindhoven, Münster en de regio Amsterdam.” Het uiteindelijke doel van de Agenda van Twente is brede welvaart voor alle inwoners, zo ventileert de Board. Maar wie wordt warm van deze term? “Daarom werken we ook samen met de Young Twente Board aan het Bruto Twents Geluk. “Dan gaat het om een goede balans tussen werk en privé, inkomen en baanzekerheid, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en veiligheid. Je mag er om lachen, maar wij noemen dat het Bruto Twents Geluk.”