Eurofins levert bijdrage aan de wereldwijde gezondheid

“Wij staan voor kwaliteit”

Eurofins levert bijdrage aan de wereldwijde gezondheid

“Wij staan voor kwaliteit”

Het netwerk van Eurofins bedrijven ziet de borging aan voedselen waterveiligheid als één van haar belangrijkste taken. Meer dan ooit willen we weten wat we eten en hoe ons voedsel is geproduceerd, of boeren eerlijk worden beloond en of de informatie op het etiket overeenkomt met de inhoud van de verpakking. Daarnaast is het voor onder andere producenten en retailers het belangrijk betrouwbare informatie te krijgen over de herkomst van hun grondstoffen en producten.

Kennisnetwerk
Met een wereldwijd kennisnetwerk van maar liefst negenhonderd laboratoria en 58.000 collega’s in 54 landen, helpt Eurofins klanten met kwaliteit en veiligheid, zich te houden aan de regelgeving, kosten te verlagen en verspilling te voorkomen. “Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van water en van voedsel te allen tijde gewaarborgd is. Bij ons staan klantfocus, kwaliteit, competentie, teamgeest en integriteit centraal. Bovendien doet Eurofins doet dit ruim dertig jaar”, vertelt Benelux Manager Esther van Andel. Eurofins ondersteunt bedrijven bij veranderende wet en regelgeving, voedsel- en waterveiligheid, innovatie en ketenbeheersing. Daarnaast wilt het bedrijf een bijdrage leveren aan de wereldwijde gezondheid en (voedsel- en water) veiligheid door klanten te voorzien van hoogwaardige laboratoriumen adviesdiensten. Ook wilt het bedrijf kansen scheppen voor de medewerkers en een duurzaam rendement genereren voor haar aandeelhouders.

Verschuiving
De komende jaren verschuift Eurofins van dataleverancier naar kennispartner in de voedsel- en waterketen van haar klanten. Eurofins wilt met haar verschillende divisies een betrouwbare partner worden in het productieproces.

Enschede
De locatie Enschede is sinds anderhalf jaar geopend. Enschede is onderdeel van de divisie Food, Feed and Water testing. De vestiging van Eurofins KBBL is een geaccrediteerd, microbiologisch laboratorium. Dagelijks worden er levensmiddelen getest op microbiologische bacterie groei. Het laboratorium in Enschede focust zich op voedsel producenten uit de regio noordoost Nederland. Regionale voedselproducenten hebben er belang bij dat er veilig en verantwoord wordt geproduceerd.

“In ons laboratorium testen wij of de producten voldoen aan de wetgeving en daarmee voedselveilig zijn.”

Yopi
“Het laboratorium onderzoekt levensmiddelen zoals de matrix vlees, vegetarisch/vegan, vis of maaltijden. Klanten leveren dagelijks productmonsters aan. Wij onderzoeken de monsters op bacteriën of pathogenen, zoals Salmonella en Listeria. Het gaat hierbij om de groei van bacteriën, de hoeveelheid bacteriën en of er pathogenen ‘ziekmakers’ aanwezig zijn. De meeste mensen hebben een goed afweersysteem, maar er moet rekening worden gehouden met de extra kwetsbare Yopi’s, dat staat voor Yong, Old, Pregnant of Immunodisabled (onderliggend lijden)”, verelt de manager. De basis van de Nederlandse wetgeving is dat Yopi’s beschermd worden. Laboratoria testen niet het hele volume, er wordt steekproefsgewijs getest. Voedselproducenten worden door controlerende- en certificerende instanties jaarlijks getoetst op de kwaliteit van de geleverde producten. De de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), baseert hun aanbevelingen en eisen op testen uit de laboratoria.

Lokaal
Manager Esther van Andel: “Omdat we lokaal zijn, kunnen we snel actie ondernemen als er iets aan de hand is. We koppelen de data meteen terug naar de producent, die dan kan schakelen wat de  productieplanning betreft. We zijn nu anderhalf jaar bezig met een relatief jong team en binnenkort gaan we uitbreiden. Als je eenmaal een goede dienstverlening neerzet, groei je vanzelf. Wij staan voor kwaliteit en dat dragen we ook uit naar onze klanten. Het laboratorium heeft rechtstreeks contact met de klant, de lijnen zijn kort. Daarbij is een kleine slagerij even belangrijk als een grote onderneming, dat is de insteek van onze dienstverlening.” Volgens Van Andel is men wereldwijd ook steeds meer bewust van de noodzaak om in actie te komen tegen de maatschappelijke en ecologische uitdagingen die ons allemaal te wachten staan. Innovatieve productiemethoden en alternatieven voor schaarse grondstoffen staan in toenemende mate centraal. “Voor ons betekent duurzaamheid een wereld waarin er voldoende gezond en veilig voedsel en water is voor iedereen. Daar gaan wij voor. Daarom zetten onze medewerkers zich dagelijks in tegen voedselverspilling, in elke stap in de voedsel- en waterketen. Wij helpen onze klanten – telers, verwerkers, producenten en retailers onder andere met het tegengaan van voedselverspilling en het verduurzamen van hun productieproces. Want niet alleen wij, maar ook onze klanten streven naar een positieve invloed op het milieu” aldus Van Andel.

Inzet
“Om ons werk en dat van onze klanten te verduurzamen en een duurzame toekomst te creëren voor alle betrokkenen, koppelen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld aan ons werk. De Eurofins Foundation ondersteunt wereldwijd initiatieven die aansluiten bij onze doelen: het beschermen van gezondheid en het milieu. De foundation levert een actieve bijdrage aan projecten rond de thema’s: gezondheid, voedselveiligheid en milieu. Zo steunt de foundation onderzoek naar PFAS en microplastics en gezonde voeding wereldwijd”, legt Van Andel uit.

Trotse partner van Trees for All
Nog een bijzonder actie van het bedrijf: “Voor elk ingezonden klanttevredenheidsonderzoek planten wij een boom. Onze klanten helpen ons zo aan het continu verbeteren van onze dienstverlening én met aanplanten van bomen in Nederland, België en in het buitenland. Zo verkleinen we onze CO2-voetafdruk en hebben we positieve invloed op het milieu. We zijn dan ook trotse productpartner van Trees for All, een initiatief dat bomen plant in Nederland en het buitenland”, aldus Van Andel.

Eurofins Food
Najaarsweg 17A, 7532 SK Enschede

Website