BOLK LAAT KLANTEN OOK PROFITEREN VAN SUCCES DAT INTERN TOT VERBETERINGEN LEIDDE

“Wereld te winnen door slim inzetten van data”

BOLK LAAT KLANTEN OOK PROFITEREN VAN SUCCES DAT INTERN TOT VERBETERINGEN LEIDDE

“Wereld te winnen door slim inzetten van data”

Bij het bedrijf, dat onder meer vestigingen heeft bij de haven in Hengelo en in Almelo, maar ook in de rest van Europa zoals in Roemenië, Zweden en Oostenrijk, worden ook vele tienduizenden kilo’s zout opgeslagen van Salt Specialties. Bolk fungeert als logistieke partner van de zoutdelver met haar warehouse-tak. Van vele markten thuis dus wat maakt dat vele bedrijfsprocessen naast elkaar lopen bij Bolk. Niek Tijink en Hein Langeveld zijn de twee medewerkers van Bolk die de organisatie van deze processen onder de loep hebben genomen en door middel van het gebruik van data hebben geoptimaliseerd. Deze verbeterprocessen hebben het bedrijf zó veel opgeleverd dat zij hun kennis nu ook gaan inzetten bij de klanten van Bolk.


Verlagen van de kosten
“Onze klanten houden zich grotendeels bezig met produceren. Logistiek is voor hen een nevenactiviteit, maar juist op dat vlak is er door data slim in te zetten nog een wereld te winnen”, zegt Niek. “Bij onze klanten brengen we alle processen in kaart. Van de indeling van het magazijn, tot de rijroutes om tot een zo optimaal mogelijke productiviteit te komen en tot het verlagen van de kosten.” Hein: “Bij bedrijven zijn al veel data aanwezig. De kunst is om deze te verzamelen en deze te visualiseren zodat de opdrachtgevers inzichtelijk krijgen welke maatregelen ze kunnen nemen. Zo onder- steunen wij hen bij bedrijfsmatige beslissingen.” Volgens Niek en Hein kan hun werk, dat ze onder de naam Business Improvement als dochter van Bolk (voor vijftig procent en voor de andere helft in handen van Niek en Hein) uitvoeren, voor hun klanten veel opleveren. “Als we ergens binnen komen, praten we met de medewerkers.

De mensen op de werkvloer kunnen prima vertellen welke zaken beter of efficiënter zouden kunnen”, aldus Niek. “Zij zien dagelijks dat er bijvoorbeeld veel ‘lege kilometers’ worden gereden met een heftruck of dat het logischer zou zijn als pallets met bepaalde producten vooraan zouden staan in het magazijn. Zo zijn er op alle afdelingen zaken die beter kunnen. We structureren en organiseren samen met de klanten.” Ze lichten het hele bedrijf door. Van productie- lijnen tot planning. Ze brengen piektijden in kaart en stroomlijnen de processen zó dat het werk door kan ondanks de pieken waardoor ook weer kosten kunnen worden bespaard.

Ideeën van de mensen zelf
“We proberen hierbij om zoveel mogelijk terug te gaan tot de basis: hoe, wat en waarom gebeuren bepaalde processen. Het is immers veel makkelijker en goedkoper om een procesonderdeel aan te passen, dan om dure oplossingen te implementeren. Vaak kan namelijk een groot deel van het probleem opgelost worden door een aanpassing in de werkwijze.” De twee businessengineers benadrukken dat zij niet als buitenstaanders komen vertellen hoe het anders zou moeten. “We doen het echt samen. Het mooie is dat de ideeën gewoon vanuit de mensen zelf komen. Dat is de manier waarop verandering het best kan worden ingezet; als medewerkers zelf de noodzaak tot verandering zien, zelf met ideeën komen en wij hen daarbij ondersteunen, gaat het werkplezier omhoog en daarmee de productiviteit.”

“VAAK KAN EEN GROOT DEEL VAN HET PROBLEEM OPGELOST WORDEN DOOR EEN AANPASSING IN DE WERKWIJZE”

Track and trace
Door gebruik te maken van business intelligence, kunnen goederen bijvoorbeeld worden gevolgd door een track and trace systeem dat Bolk zelf ontwikkelde. Hierdoor is realtime te bekijken waar goederen of containers zich bevinden. “Dat kan helpen om meteen
te zien hoe veel vrije dagen er nog zijn voordat een container nog gelost kan worden voordat de boeteclausule van een rederij in werking treedt”, vertelt Hein. “En dat kan ontzettend veel kosten besparen. Maar betere logistieke processen zorgen er ook voor dat minder personeel nodig is. Noodzaak in deze tijd waarin krapte op de arbeidsmarkt heerst.” Een reductie van kosten is van belang, maar door de inzet van Niek en Hein kan ook duurzamer worden gewerkt doordat bijvoorbeeld minder transportbewegingen nodig zijn of dat bedrijven met minder met lege wagens hoeven rijden. “Een win-win- uitkomst dus”, zegt Hein.

Bolk Transport BV
Bolk Business Improvement BV
Plesmanweg 3
7602 PD ALMELO
www.bolk.com