Op je speed-pedelec naar het werk?

Saxion stimuleert duurzamere vervoerskeuzes medewerkers

Op je speed-pedelec naar het werk?

Saxion stimuleert duurzamere vervoerskeuzes medewerkers

Blij verrast was Mieke van der Gulik, toen ze over het nieuwe mobiliteitsbeleid las. Naast derdejaars student Bouwkunde is ze medewerker bij het Saxion Green Office, waar alle activiteiten in het teken staan van duurzaamheid. “Duurzaamheid is voor mij een grote passie, een drijfveer bij de keuzes die ik dagelijks maak,” vertelt ze. “Toen ik las dat medewerkers nu ook hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer volledig vergoed krijgen, vond ik dat heel goed. Net als de vergoeding van korte internationale dienstreizen met de trein. Eigenlijk is je mobiliteitsbeleid een reflectie van waar je als organisatie staat. En waar je nu je prioriteiten legt.” “Ik denk dat Mieke daarin gelijk heeft,” zegt bestuursvoorzitter Anka Mulder. “Bij Saxion hebben we stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Ze staan in onze strategische visie en we vertalen ze de komende jaren in beleid. In 2050 willen we als hogeschool energieneutraal zijn. Van het eten dat we in ons restaurant serveren tot hoe we de panden verwarmen. Ons nieuwe mobiliteitsbeleid is ook een pijler, een onderdeel waarmee we juist op korte termijn grote stappen kunnen zetten.”

100% OV-vergoeding

Zo is vanaf 1 juni de 100% OV-vergoeding van het woon-werkverkeer van kracht. Net als de regel dat internationale reizen onder de 750 kilometer alleen nog vergoed worden wanneer medewerkers de trein nemen. Ook de fietsregeling is aangepakt en versimpeld. Medewerkers kunnen zelf een fiets aanschaffen tot 2000 euro en daar fiscaal voordeel over krijgen. “Geweldig,” vindt Mieke. “Zo’n bedrag kun je zelfs in een speed pedelec stoppen, als je te ver woont om met een gewone elektrische fiets naar het werk te komen, maar eigenlijk te dichtbij om in de auto te stappen.” Was de tijd juist nu rijp voor het nieuwe mobiliteitsbeleid? En was corona een katalysator? Anka: “Het was een combinatie van factoren. De duurzaamheidsambities hadden we al en corona heeft ons nieuwe inzichten gegeven, zeker op het gebied van hybride werken. Dat je met andere keuzes over mobiliteit nog steeds goed onderwijs kunt geven en onderzoek kunt doen. Het gaf ons de kans het beleid anders in te richten. Door medewerkers thuis goede voorzieningen te bieden, hoeven ze niet standaard aan te sluiten in de file. Ook dat scheelt in CO2-uitstoot. En wanneer je naar het werk komt of op reis moet voor Saxion, speelt de fiets- en OV-vergoeding hopelijk een positieve rol. Elke zomer zien we de droogte toenemen. Ons hele continent wordt snikheet. Ik maak me daar zorgen over. Het vraagt op zoveel manieren om een andere manier van leven. Daarom denk ik we er met z’n allen aan toe zijn om anders met mobiliteit om te gaan.”

“EIGENLIJK IS JE MOBILITEITSBELEID EEN REFLECTIE VAN WAAR JE ALS ORGANISATIE STAAT”

Positieve reacties

Het mobiliteitsbeleid van Saxion wordt vanaf 2023 uitgebreid met een fietsvergoeding van twaalf cent per kilometer, die daarmee hoger wordt dan de autovergoeding. Voor thuiswerken komt een dagvergoeding van twee euro. “Ik denk dat iedereen van goede wil is en dat veel mensen duurzamer willen reizen, als het op een redelijke manier te doen is. Ik hoor positieve reacties. Niet alleen vanuit de Centrale Medezeggenschapsraad, die bij het nieuwe beleid betrokken is. Ook vanuit andere medewerkers. Ze zijn blij met de treinvergoeding. Collega’s die regelmatig internationaal voor Saxion op pad gaan, vinden het niet meer dan logisch om vaker de trein te nemen. Ik ben zelf al jaren een fervent treinreiziger en ervaar het als een rustige en efficiënte manier van reizen, omdat ik meer tijd overhoud om onderweg te werken. En er is nog een aspect: we zijn graag ook een goede werkgever. Eentje die medewerkers de ruimte geeft hun werk en privéleven goed te combineren en daarin bewust keuzes te maken.”

Aantrekkelijke werkgever

Maakt het nieuwe mobiliteitsbeleid Saxion aantrekkelijker als organisatie voor toekomstige werknemers? Zeker voor Mieke: “Zelf wil ik later liever geen auto. Ik zal zeker voor een werkgever kiezen die dit soort vergoedingen of extra mogelijkheden biedt. Duurzaamheid is voor veel leeftijdsgenoten belangrijk, merk ik. Voor mij gaat het over alle keuzes die je dagelijks kunt maken. Over wat je eet of op welke partij je stemt. Over de impact die je zelf kunt maken. Dit mobiliteitsbeleid staat voor mij symbool voor een grotere denkrichting. Als ik voor een werkgever kies, wil ik graag werken bij een organisatie die mijn waarden en principes reflecteert.”