Han ten Broeke: via HCSS en Bovag terug naar Den Haag?

"Geen affiniteit? Mijn opa werkte al aan auto’s”

Han ten Broeke: via HCSS en Bovag terug naar Den Haag?

"Geen affiniteit? Mijn opa werkte al aan auto’s”

Het Twentse wonderkind werd in de afgelopen jaren herhaaldelijk genoemd in de wandelgangen van het Kamergebouw voor functies als staatssecretaris of minister. Hij lachte dan wat, en zei dat hij die signalen ook kende. Hij was er onder meer debet aan dat VVD-kanonnen als Henk Kamp, Halbe Zijlstra en Mark Rutte naar Almelo kwamen om acte de préséance te geven op de haringparty van transportondernemer Henk Bolk. En met name Bolk hielp Ten Broeke waar mogelijk om zich te profileren.

Geen backbencher
Ten Broeke was, als puber, in 1985 al voorzitter van de JOVD (jongerenclub van de VVD) in Oost-Achterhoek. In 1992 werd hij persoonlijk medewerker van Annemarie Jorritsma. Toen zij in 1994 minister werd, werd Ten Broeke haar politiek assistent. In 1996 trad hij in dienst van KPN, waarvoor hijcommunicatieadviseur en hoofd Public Affairs was. Vanaf 2004 runde hij een eigen adviesbureau, Quinten Consulting BVBA. Zijn politieke carrière startte in november 2006 toen hij werd verkozen in de Tweede Kamer. Geen backbencher, zoveel was toen al wel duidelijk, want op 19 december van datzelfde jaar hield hij zijn maidenspeech bij een debat over de Europese Top. Sommige Kamerleden doener jaren over om het parlement te mogen toespreken…Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 stond Ten Broeke op de twaalfde plek op de kandidatenlijst van de VVD. Bij de verkiezingen van 15 maart 2017 stond hij op plek 9. In de Kamer was hij onder meer woordvoerder voor Buitenlandse Zaken en Defensie en vanaf 2012 voorzitter van de Kamercommissie voor Defensie.

Wake-up call
Een affaire in de relationele sfeer pakte slecht uit voor hem en hij verliet in2018 de Tweede Kamer. Hij zat bij wijze van speken nog niet in de auto  of hij kreeg telefoon van HCSS. “Ze boden een plek om te werken.” Snel volgde meer …. Saillant detail, tijdens het interview met Ten Broeke op het Bovag-congres moest hij ‘even’ geld overmaken om aandelen van HCSS bij te kopen, maar dit terzijde. “Nederand heft geen groot geopolitiekbewustzijn. Alleen als het om handel gaat. Het neerhalen van de MH17 was voorveel mensen een wake-up-call. Zijn collega Rob de Wijk en hij zijn de bekendste gezichten van HCSS. Notabene de ochtend van het Bovag-congres was Ten Broeke (weer) gast in de ochtendshow Goedemorgen Nederland op televisie. Niet om te praten over het congres later die dag, maar o ver de oorlog in het oosten van Europa. Terwijl het congres toch ook wel ergens ging, over de toekomst van de sector. De markt voor tweedehandsauto’s groeit, de marges worden kleiner, het leasen groeit en last but not least lijkt de leidende rol van de Bovag in het geding. Nederland stevent af op vijftien tot twintig extreem grote bedrijven, retailers die auto’s in- en verkopen, verhuren, leasen, onderhoud doen en alle andere zaken die bij mobiliteit om de hoek komen. In het oosten des lands is Huiskes-Kokkeler een voorbeeld. Groeit met onder meer Volkswagen, Seat, Audi en Skoda tegen de klippen op. Heeft nog niet zo lang geleden de collega/concurrent DAGO in Gelderland overgenomen.

“HET KWARTJE VAN KOK HEBBEN WE NOG STEEDS NIET TERUG”

De rol van de banken
Bijna een eeuw geleden werd de Bovag opgericht, als brancheorganisatie van personenauto- en truckdealers, onafhankelijke auto-, schadeherstel-,tweewieler-, caravan & camper-, aanhangwagen-, motorenrevisie-,autoverhuur- en autopoetsbedrijven, verkeersopleidingen en tankstations. Maar of de Bovag in de huidige vorm over een eeuw nog bestaat…. Een onderwerp tijdens het congres was bijvoorbeeld de rol van de banken in de mobiliteitssector. Het wordt voor veel dealers steeds lastiger. Ook hier lijkt een rol voor Ten Broeke weggelegd. Niet om bij de plaatselijke bank voor zijn leden te klagen, maar wel in de ‘boardroom’. De macht en invloed van de Bovag is groot, maar je moet het niet overdrijven, vindt Ten Broeke. “Het kwartje van Kok hebben we nog steeds niet terug,” grijnst hij. En daarom is hij in zijn nopjes met het ongedachte samenwerkingsverband van Bovag met RAI en ANWB, maar ook met Natuur en Milieu. Om genuanceerd over mobiliteit te praten, “Er is een deal in het regeerakkoord opgenomen.” Toevallig werd dat gedachtengoed (waaraan ook oud-minister Neelie Kroes nog heeft meegewerkt)onlangs gepresenteerd. Van de Bovag is het een heel slimme zet geweest Ten Broeke binnen te halen. De man heeft aanzien, komt bijkans bij iedereen binnen (zo is Rutte een goede kennis van hem) en hij houdt zeker ook wel van auto’s; maar voor Ten Broeke is de Bovag een leuke bijbaan, niet meer dan dat. Als directeur van HCSS heeft hij internationaal veel aanzien. En hij heeft affiniteit met de sector. Trots vertelt Ten Broeke dat zijn opa vroeger in Haaksbergen als smid ook in de transportsector veel werk deed. Terwijl oma in de winkel voor witgoed verkocht, sleutelde achter opa aan de motoren in de werkplaats. De jongere broer van Ten Broeke heeft wellicht meer dan Han het ondernemerschap van opa ‘geërfd’. Terwijl niemand verbaasd moet zijn als Ten Broeke ooit weer opduikt in Den Haag als minister of staatssecretaris...