LKSVDD: Altijd op zoek naar meerwaarde

Duurzaam denken: een noodzakelijke investering in je bedrijf

LKSVDD: Altijd op zoek naar meerwaarde

Duurzaam denken: een noodzakelijke investering in je bedrijf

“We ontwerpen inspirerende ruimtes om in te werken, te wonen, sporten en te leren. Dat doen wij duurzaam en vanuit een gedeeld engagement,” vertellen Hans van den Dobbelsteen, Martin Huiskes en Sander ter Harmsel. “Ons vak is veel meer dan het ontwerpen en afleveren van een mooi en functioneel gebouw. Wij lossen huisvestigingsvraagstukken op. We denken na over onze footprint en die van onze opdrachtgevers, met bijzondere aandacht voor hergebruik, herbestemming en toekomstbestendigheid, met name voor ondernemers. Als architectenbureau willen wij maatschappelijke waarde toevoegen. Door niet alleen een mooi en goed gebouw te ontwerpen dat minder onderhoud vergt, maar waarin ook de omgeving, de logistiek, het versterken van het imago, de energiehuishouding en het welbevinden van het personeel bijdragen aan die meerwaarde.”

Een duurzame werkomgeving
“Een mooi voorbeeld van onze werkwijze is de langdurige samenwerking met Thales Hengelo op het High Tech Systems Park, die tot op de dag van vandaag voortduurt. De feitelijke transitie van het traditionele, gesloten en industriële complex naar een moderne, open en aantrekkelijke campus werd tien jaar geleden voltooid. De oorspronkelijke werkomgeving was voornamelijk ingericht voor productie Toen wij er tien jaar geleden bij werden betrokken, was het beeld heel anders. Het moderne Thales is een hightech bedrijf, met juist relatief veel ruimte voor ontwikkeling en onderzoek. Als je daarbij bedenkt dat nieuw te werven personeel heel andere eisen stelt aan de werkomgeving, is de uitdaging waar Thales voor stond wel duidelijk. Door in te zetten op het omringende landschap transformeerde het team van LKSVDD het gesloten fabrieksterrein naar een groene High Tech campus. Een belangrijke bijdrage aan de gewenste cultuurverandering en een kwaliteitsimpuls. Dat is wat we zo mooi vinden: we voegen een duurzame waarde toe, die veel groter is dan alleen de stenen en de vierkante meters. De aantrekkelijke omgeving zorgt tegenwoordig voor een inspirerende en gezonde werkplek, waar mensen graag willen zijn. Het betekent een goed imago voor Thales, blije werknemers en minder ziekteverzuim.”

Verder kijken
“Een ander mooi voorbeeld is Roetgerink Mode in Enter. Sander ter Harmsel vond daar een opdrachtgever die verder kijkt dan alleen zijn eigen winkel. Het familiebedrijf gaf privégrond terug aan het dorp, waardoor in het hart ervan het Modeplein ontstond, een bruisende plek in het dorp met terrassen en veel groen. Dat heeft gezorgd voor een geweldige opwaardering van de hele omgeving; goed voor Enter en goed voor Roetgerink Mode.”

“Ons vak is veel meer dan het ontwerpen en afleveren van een mooi en functioneel gebouw. Wij lossen huisvestigingsvraagstukken op

Investering
“Duurzaam bouwen kost alleen maar geld, wordt vaak gedacht. Maar het is vooral een zinvolle investering, die op termijn voor meerwaarde zorgt. Door in te zetten op het bredere plaatje, waarbij huisvestings- en organisatievraagstukken integraal worden aangepakt, ontstaat een hogere restwaarde, beperk je het energieverbruik en minimaliseer je het onderhoud. Duurzaam denken hoort bij deze tijd, het is een noodzakelijke investering in je bedrijf. Als architecten hebben wij het gereedschap om aan te tonen wat duurzaam bouwen kan opleveren. De ondernemer ziet in eerste instantie een kostenpost, maar wij kunnen inhoudelijk aantonen wat het oplevert. Wij stellen kritische vragen over de organisatie en proberen een bedrijf uit te dagen net een paar stappen extra te zetten. Aan de hand daarvan kunnen we helpen om een bedrijf toekomstbestendig en beter te maken.”

Stip op de horizon
“Als je als ondernemer aan verandering toe bent, moet je zelf ook kritisch zijn en de juiste mensen voor het project aantrekken. Waar we goed in zijn, is het duiden van de stip op de horizon voor onze opdrachtgevers. Een opdrachtgever heeft vaak al een vastomlijnd plan in zijn hoofd. Wij helpen hem of haar door breder te kijken en te denken. Soms hebben aanpassingen in het bestaande gebouw meer impact dan nieuwbouw. Voor een effectief energieconcept zoeken we vanaf het begin van de opdracht naar de optimale synergie tussen gebouw en installatietechniek. We zijn een integraal werkend architectenbureau, altijd op zoek naar meerwaarde voor haar opdrachtgevers, zo worden we graag gezien.”

LKSVDD Architecten
Lonnekerspoorlaan 114D
7523 JM Enschede
www.lksvdd.nl