Abovo Advies

“Bij (brand)veiligheid komen veel wetten en regels kijken”

Abovo Advies

“Bij (brand)veiligheid komen veel wetten en regels kijken”

“En dan wordt iedere Nederlander ook nog geacht de wet te kennen”, zegt mede-eigenaar van Abovo advies Carl Eppink. “Gelukkig hoeft dat niet en zijn wij er om onafhankelijk advies uit te brengen.” Samen met Sylvia Geerdsen-Brommer, runt hij sinds vijf jaar het adviesbureau. Ze hebben al veel klanten op weg geholpen. “Door onze ervaring en opleiding zijn wij helemaal thuis in de wet- en regelgeving op het gebied van (brand) veiligheid”, vertelt Sylvia. “Wij helpen onze opdrachtgevers te voldoen aan de minimale eisen. Bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw adviseren we over (brand)veiligheidsinstallaties, we weten wat er moet gebeuren om aan het bouwbesluit te voldoen en kunnen een programma van eisen opstellen. Onze opdrachtgevers willen graag dat het allemaal goed en veilig is, voor gebruikers, medewerkers en bezoekers maar ook dat de verzekering uitkeert als er onverhoopt iets misgaat. De materie is echter zó ingewikkeld dat zij hun vingers er niet aan willen branden en deze zaken graag aan ons overlaten.” Net als Sylvia weet Carl wel raad met alle veiligheidswetten en -regels. “Wij hebben er lol in om op de hoogte te zijn van dit soort zaken”, vertelt hij. “Brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties, noodverlichting, blusmiddelen, welke trajecten je in moet gaan bij de gemeente…we zijn overal van op de hoogte en we begeleiden onze opdrachtgevers graag”. Het liefst al bij de start van de plannen, zodat we van A tot Z kunnen meedenken. Dat komt ook tot uiting in de naam van ons bedrijf trouwens; Abovo betekent ‘vanaf het ei’ in het Latijn. We kozen de naam omdat we vanaf het begin kunnen meedenken en willen ontzorgen.

Gemakkelijk schakelen

“Dat doen we graag”, zegt Sylvia. “Zodat de opdrachtgever er geen omkijken naar heeft en zich kan bezighouden met de corebusiness. Doordat we al decennia meelopen in deze wereld, hebben we niet alleen up-to-date kennis van de wetten en de regels, maar hebben we ook contacten met overheden en brandweer. Dat is gemakkelijk schakelen.” Abovo advies beweegt zich in diverse branches. Het bedrijf bedient landelijk Retail- en MKB bedrijven, installateurs, maar is onder meer ook actief in de gezondheidsbranche. “Omdat wij in ons werk veel verschillende klanten helpen, diverse disciplines in huis hebben en het grotere geheel zien, kunnen we écht van A tot Z ontzorgen. Van het beoordelen van een bestaande installatie via een advies over de benodigde vergunningsaanvraag tot aan advies over een nieuw aan te schaffen installatie en het opstellen van ontruimingsplannen en plattegronden.”

“BEDRIJVEN WETEN VAAK NIET AAN WELKE EISEN ZE MOETEN VOLDOEN”

Veranderingen

“Bedrijven weten vaak niet aan welke eisen ze moeten voldoen. Ondernemers en organisaties moeten het eigenlijk zelf uitzoeken”, zegt Sylvia. “Bovendien weten ze niet of hetgeen op internet te vinden is van toepassing is, laat staan of het actueel is. Als het bouwbesluit straks vervalt en de omgevingswet ervoor in de plaats komt, zal dat opnieuw veranderingen met zich meebrengen. Voor onze klanten houden we deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten zodat zij hun bedrijf of organisatie te allen tijde volgens de actuele wetten en regels kunnen runnen.”

Onafhankelijk

Abovo advies helpt opdrachtgevers in een bestaand pand of bij nieuwbouw, maar helpt ook bij zaken die jaarlijks getoetst moeten worden. “Naast een ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan is een Risico- Inventarisatie en Evaluatie, kortweg RI&E, één van die zaken”, zegt Sylvia. “Ook die stellen wij op en wijzigen we als er iets verandert in de wet of in de organisatie zelf.” De twee willen benadrukken dat al het advies dat Abovo geeft, onafhankelijk is. “Dat is belangrijk want alleen op die manier kunnen wij zo goed mogelijk adviseren. “We komen op locatie, inventariseren en brengen vervolgens een gedetailleerd en onderbouwd advies uit. We beoordelen desgevraagd wel offertes, maar onafhankelijkheid staat bij Abovo advies naast veiligheid bovenaan.”

Abovo advies

Oldenzaalsestraat 281

7523 AD Enschede

www.abovoadvies.nl