Asbestspecialist buro pear

Advies over veilig asbest onderzoek en verwijdering

Asbestspecialist buro pear

Advies over veilig asbest onderzoek en verwijdering

“Mijn vader en ik hebben jaren samen gewerkt”, vertelt Daan. “Hij de rapportages en de administratie en ik het veldwerk. Hij is anderhalf jaar geleden met pensioen gegaan en sindsdien run ik Buro Pear samen met mijn vrouw Ramona.” Ramona combineert haar werkzaamheden met haar eigen trimsalon voor konijnen en katten. Beide aan huis “Op deze manier kunnen we het meest efficiënt werken. Het aantal reisbewegingen is minimaal, voor de kinderen is minder opvang nodig en doordat we wonen en werken combineren in één pand, kunnen we het zo energiezuinig mogelijk houden”, stelt ze. “We investeren in zonnepanelen en groene daken.”

Specialiteit
Grote, industriële panden zijn de specialiteit van Buro Pear maar er wordt jaarlijks ook een grote hoeveelheid woningen, schuren en overheidsgebouwen geïnspecteerd. “We inventariseren waar zich in een pand asbesthoudend materiaal bevindt door middel van visuele inspecties, destructief onderzoek en waar nodig aanvullend lucht- en risicobeoordelingsonderzoek.

Daan Harmsen en Ramona ter Huurne

Asbestvolgsysteem

We adviseren of en zo ja, hoe het vervolgens verwijderd moet worden, en doen melding in het asbestvolgsysteem dat de overheid verplicht heeft gesteld. Ook stellen we asbestbeheersplannen op. Zo weten de gebruikers wat wel en niet is toegestaan in een pand als er verbouwd wordt en of asbest zonder direct gevaar kan blijven”, vertelt Daan.

Inventarisatie

De inventarisatie en de sanering van asbest moet door twee verschillende specialisten worden gedaan om belangenverstrengeling te voorkomen. “We beoordelen wel offertes van saneerders en geven advies over de verschillende mogelijkheden”, geeft Daan aan. “Zodat pandeigenaren precies weten waar ze aan toe zijn.”

Buro Pear Asbestinventarisaties

Hegemansweg 51, 7553 WN Hengelo
06-5516 5257
info@buropear.nl
www.buropear.nl