Colofon

Het magazine Twentevisie is een onafhankelijk zakelijk magazine dat vijfmaal per jaar verschijnt.

Uitgever: Twentevisie b.v., M.H Tromplaan 55, Postbus 816, 7550 AV Hengelo.

Telefoonnummer: 088-5504000, mailadres info@twentevisie.nl, website www.twentevisie.nl

Redactie :Jan Medendorp (hoofdredacteur) Eric Brinkhorst (fotografie)

Vormgeving: Vision Makers

Druk: Roelofs Enschede

Oplage: De oplage bedraagt 5.000 exemplaren

Wilt u een Twentevisie ontvangen, bel of mail ons!

IKT Colofon

Twentevisie fungeert als officieel communicatie-orgaan voor de Industriële kring Twente. Redactie IKT Niko Wind, Saskia RIkhof Slot, Jaap Baart (fotografie) Secretariaat IKT Hengelosestraat 585, Postbus 55001, 7500 GM Enschede, telefoon 053-4849980, fax, 053-4329992. Mail secretariaat@ikt.nl. webiste www.ikt.nl.

Realisatie door Internetbureau Creative ICT