Gerjan Bremmer ondernemersadviseur Ondernemend Twente

Het samenwerkingsverband Ondernemend Twente* heeft per 1 maart 2017 ondernemersadviseur Gerjan Bremmer aangesteld. De aanstelling past binnen het provinciale investeringsvoorstel ‘Versterken MKB en Ondernemerschap’ en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Vanuit dit investeringsvoorstel zal de MKB-ondernemersadviseur uitvoering gaan geven aan de volgende actielijnen, gebaseerd op analyses en behoeften uit de markt:
• organisatiekracht van het MKB
• ondersteuning bij financieringsvraagstukken
• organisatorische innovatie
• familiebedrijven
• snelle groeiers

Het MKB heeft behoefte aan verbinding met lokale en regionale collega-bedrijven, inzicht in en goede toeleiding naar bestaande organisaties, projecten, programma’s, regelingen, financieringsmogelijkheden en grotere zichtbaarheid van bestaande instrumenten. Het blijkt dat het MKB in onvoldoende mate op de hoogte is van de ontwikkelmogelijkheden die er zijn. Middels dit project wil Ondernemend Twente een krachtige impuls geven aan het MKB en de werkgelegenheid in Twente. Overigens heeft de Provincie Overijssel ook twee adviseurs aangesteld in de regio’s Zwolle en Deventer.

Gerjan Bremmer is inzetbaar voor alle Twentse MKB-bedrijven vanaf vijf medewerkers
(06) 27 34 20 87
(053) 484 99 00
gerjan@ondernemendtwente.nu
Bezoekadres: Ondernemingshuis,
Hengelosestraat 585,7521 AG Enschede

Gerelateerd nieuws

Realisatie door Internetbureau Creative ICT